21 d’oct 2020

Anar al contingut

IRPF

Hisenda obliga els estrangers 'atrapats' a Espanya més de 183 dies pel confinament a tributar aquí

Es considera residència habitual quan un contribuent «es manté més de 183 dies» naturals a Espanya

Europa Press

Hisenda obliga els estrangers 'atrapats' a Espanya més de 183 dies pel confinament a tributar aquí

EUROPA PRESS E Parra POOL - Eu

Els ciutadans estrangers que es van veure obligats a mantenir-se a Espanya durant el període de confinament com a conseqüència de la pandèmia i que, per tant, van residir al país més de 183 dies, han de tributar a Espanya per l’IRPF, ja que, a efectes fiscals, es consideren residents.

Així ho indica la Direcció General de Tributs en una consulta realitzada el mes de juny passat per un matrimoni de residents fiscals al Líban, que van arribar a Espanya el gener d’aquest any per fer un viatge de tres mesos però que, a causa de l’estat d’alarma, no van poder tornar al seu país. En la consulta precisaven, a més, que no reben rendes a Espanya i que habitualment passen menys de sis mesos a l’any al país.

D’aquesta manera, Tributs aclareix que els dies passats a Espanya mentre va durar l’estat d’alarma (del 14 de març fins al 21 de juny) es comptabilitzen a efectes de determinar la residència fiscal al país, tot i que fos en contra de la voluntat dels ciutadans i a causa del confinament. 

En la resposta d’Hisenda, que apunta, a més, que el Líban és un dels territoris considerats per la legislació espanyola com a paradís fiscal, es precisa que la residència fiscal de les persones físiques es determina en virtut del disposat a l’article 9 de la Llei de l’IRPF, que apunta, entre altres circumstàncies, que s’entendrà que el contribuent té la seva residència habitual a Espanya quan «es mantingui més de 183 dies, durant l’any natural, en territori espanyol».

Així mateix, la norma assenyala que per determinar aquest període de permanència en territori espanyol es computaran les absències esporàdiques, tret que el contribuent acrediti la seva residència fiscal en un altre país. En el supòsit de països o territoris considerats com a paradís fiscal, afegeix la norma, l’administració tributària podrà exigir que s’emprovi la permanència en aquest durant 183 dies en l’any natural. Com excepcions a aquesta regla general, la llei apunta que per determinar el període de permanència en Espanya, no es computaran les estades temporals que siguin conseqüència de les obligacions contretes «en acords de col·laboració cultural o humanitària, a títol gratuït, amb les administracions públiques espanyoles».

Per tot això, Tributs assegura que en aquest cas en qüestió els dies passats a Espanya pel matrimoni, a causa de l’estat d’alarma, es computaran, per la qual cosa si es van mantenir més de 183 dies en territori espanyol l’any 2020, seran considerats contribuents de l’IRPF.