21 d’oct 2020

Anar al contingut

APLICA LA DOCTRINA EUROPEA

El Suprem anul·la l'obligació d'informar Hisenda de la cessió de vivenda amb finalitats turístiques

L'alt tribunal aplica al sentència del TJUE sobre el 'cas Airbnb Ireland' i anul·la la disposició espanyola

Aquesta sentència estableix que el precepte que obliga a informar s'havia d'haver comunicat a la Comissió Europea

Ángeles Vázquez

El Suprem anul·la l'obligació d'informar Hisenda de la cessió de vivenda amb finalitats turístiques

El Tribunal Suprem ha anul·lat l’article del reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària amb el qual el Govern de Mariano Rajoy va introduir el 2017 l’«obligació d’informar sobre la cessió d’ús de vivendes amb finalitats turístiques». La Sala Contenciosa Administrativa el deixa sense efecte, perquè la seva tramitació no va ser comunicada a la Comissió Europea com era preceptiu.

L’alt tribunal dona la raó a l’Associació Espanyola de l’Economia Digital (Adigital), a l’aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del desembre del 2019 relativa a Airbnb, els termes de la qual considera «clars» i de la qual es desprèn que una norma com l’article 54 ter. del reglament espanyol «havia d’haver sigut notificada» a la Comissió Europea i que «la seva falta de notificació comporta la seva invalidesa».

«Som davant una disposició general que estableix una sèrie d’obligacions a les entitats col·laboratives prestadores de servei de la informació, que, tot i ser legítimes des del punt de vista de l’ordenament jurídic intern, suposen un reglament tècnic de desenvolupament de la llei de transposició de la directiva d’informació, i en conseqüència hauria d’haver-se notificat per l’Estat espanyol a la Comissió Europea», explica el Suprem. Com que no es va fer, és procedent «anul·lar i deixar sense efecte el reglament impugnat per ser contrari al dret».

Cessions d’ús

Aquest article establia que «les persones i entitats que intermediïn entre els cedents i cessionaris de l’ús de vivendes amb finalitats turístiques situades en territori espanyol en els termes establerts en l’apartat següent, vindran obligats a presentar periòdicament una declaració informativa de les cessions d’ús en les quals intermediïn». Seran considerats mitjancers «totes les persones o entitats que prestin aquest servei [...], ja sigui a títol onerós o gratuït, en particular les persones o entitats que, constituïdes com a plataformes col·laboratives, intermediïn en la cessió d’ús i tinguin la consideració de prestador de serveis de la societat de la informació.

També regulava les dades que havia de contenir la declaració informativa. Entre aquestes dades hi figurava la identificació del titular de la vivenda cedida amb finalitats turístiques i la del dret en virtut del qual se cedeix la vivenda amb finalitats turístiques, si fossin diferents, així com la identificació de l’immoble amb la seva referència cadastral i l’import rebut.