REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONS

El Govern vol que els empresaris cotitzin més a la Seguretat Social

El secretari d'Estat saluda la proposta de l'Autoritat Fiscal d'aportar menys per a atur i més per a pensions

Granado anima els grups a incorporar reformes del Pacte de Toledo al projecte de pressupostos via esmenes

El Govern vol que els empresaris cotitzin més a la Seguretat Social
Es llegeix en minuts

ROSA MARÍA SÁNCHEZ

El secretari d’Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, ha advocat aquest dijous per un augment de l’aportació dels empresaris al finançament de la Seguretat Social. "Volem que els empresaris paguin més cotitzacions a la Seguretat Social. Volem que hi hagi més cotitzacions", ha dit Granado durant la seva compareixença davant la Comissió de Pressupostos del Congrés dels Diputats, en què ha acudit per presentar les línies mestres dels comptes del seu departament per a aquest any.

Segons l’anàlisi del secretari d’Estat, "els empresaris espanyols han d’estar cridats a sostenir el sistema en condicions d’equitat amb la resta dels empresaris europeus". I ha afegit: "No volem que aquest país basi la seva competitivitat en la devaluació dels salaris o menysvaloració de les aportacions dels empresaris". Segons les dades aportades per Granado, el pes de les cotitzacions empresarials sobre el PIB ha passat de l’11% el 2009 a l’entorn actual del 9,7%, mentre que a Europa aquest percentatge se situa en l’entorn del 10,4% del PIB.

A partir d’aquesta anàlisi, Granado ha apuntat una doble via per a l’augment de l’aportació dels empresaris al finançament del sistema: salaris més alts i un tipus més alt de cotització per contingències comunes (a canvi d’abaixar en la mateixa mesura el relatiu a l’atur).

"No estem pensant a apujar els tipus de cotització, el que han de fer [els empresaris] és apujar els salaris", ha aclarit Granado als mitjans de comunicació. Després ha afegit que el Govern veu raonable la proposta del’Autoritat Fiscal (Airef) d’abaixar la cotització dels empresaris al sistema d’atur i apujar en la mateixa mesura la destinada a contingències comunes (pensions). És més, el secretari d’Estat ha avançat que li consta que alsagents socials també els sembla raonable aquesta via.

Proposta de l’Airef

Segons un informe recent publicat per l’Autoritat Fiscal (Airef) sobre la sostenibilitat del sistema de pensions, els empresaris espanyols suporten una cotització del 35,4% sobre el salari, gairebé dos punts per sobre de la mitjana europea, del 33,5%.

No obstant, la part de l’aportació empresarial per al pagament de contingències comunes (pensions) és menor a Espanya (el 28,3%, davant el 29,7% de mitjana europea), mentre que és molt superior la destinada a finançar l’atur (el 7,1% a Espanya, davant el 3,8% a Europa), els comptes del qual tenen superàvit.

Al seu informe, l’Airef proposa reduir entre tres i quatre punts la cotització per atur i augmentar en la mateixa mesura l’aportació a favor de la Seguretat Social, de manera que sense augmentar la càrrega total sobre els empresaris s’afavoreixi el finançament de les pensions. Aquest traspàs, segons l’Airef, permetrà una injecció de 10.400 milions al sistema de pensions.

Durant la seva compareixença davant la Comissió de Pressupostos, el secretari d’Estat no ha fet referència expressa a aquesta proposta de l’Airef. No obstant, dos dies després de la seva publicació, el mateix Granado va valorar que en termes generals l’informe de l’Airef (que incloïa un conjunt de propostes per equilibrar el sistema) estava redactat "en termes raonables i molt moderats".

Projecte de llei de Pressupostos

Et pot interesar

El projecte de Pressupostos de l’Estat per al 2019 ja incorpora mesures per augmentar els ingressos per cotitzacions per la via del’augment de les bases màximes i mínimes de cotització. També hi contribuirà la reforma del règim especial d’autònoms, així com la recuperació de la cotització per a cuidadores no professionals i la rebaixa de 55 a 52 anys de la prestació no contributiva (amb cotització) per a aturats de llarga durada.

"Poden pensar que aquestes vies per aconseguir més ingressos no són les adequades", ha admès el secretari d’Estat davant dels grups parlamentaris presents a la Comissió de Pressupostos, abans d’animar-los a "presentar esmenes" al projecte de Pressupostos de l’Estat per millorar les opcions. El Govern confia que la Comissió del Pacte de Toledo per a la reforma del sistema de pensions finalitzi els seus treballs a temps per poder incorporar les seves propostes més immediates, via esmenes, en el projecte de llei de Pressupostos de l’Estat per al 2019 que es tramita al Congrés dels Diputats.