Anar al contingut

Factura de la llum

El nou bo social elèctric deixa sense ajuda 1,7 milions d'usuaris

La modificació del bo social portada a terme pel Govern de Rajoy fixa els ajuts en funció de la renda en comptes de la potència contractada

La ministra Teresa Ribera anunciarà mesures per al col·lectiu vulnerable en la seva compareixença al Congrés el 19 de setembre

Sara Ledo

El nou bo social elèctric deixa sense ajuda 1,7 milions d'usuaris

ALVARO MONGE

Només 706.285 clients tenen aprovat el nou bo social (dada del 2 de setembre), segons el Ministeri de Transició Ecològica, és a dir, 1,7 milions d’usuaris menys que els que estaven adscrits a l’antiga modalitat del vell bo social (2,44 milions). Una xifra que hauria de ser encara més gran, ja que, segons va apuntar la ministra Teresa Ribera la setmana passada al Fòrum Cinco Días, el nombre de llars que pateixen pobresa energètica s’eleva a 4,6 milions. 

Els motius d’aquesta baixa participació es deuen principalment a una modificació dels criteris exigits per a la seva aplicació, que té com a principal diferència el nivell de renda en detriment de la potència contractada com passava fins ara, el desconeixement dels descomptes per part de les famílies, i la llarga burocràcia que les comercialitzadores requereixen als seus clients per poder acollir-se a aquesta ajuda, ja que són aquestes empreses les encarregades de tramitar les peticions, admetre-les o rebutjar-les.

No obstant, per al nou Govern, el col·lectiu més vulnerable és una prioritat, tal com va precisar Teresa Ribera al Fòrum Cinco Días: "Abordar la pobresa energètica ha de ser una prioritat i són tres els actors claus: preus de l’energia, eficiència energètica i la renda de les famílies". Per això, la ministra anunciarà mesures concretes sobre aquest bo i la factura de la llum en la seva compareixença del pròxim 19 de setembre al Congrés dels Diputats, segons confirmen fonts ministerials. A més, el ministeri de la Transició Ecològica fomentarà la sol·licitud d’aquests ajuts amb publicitat sobre el bo social en ràdios i televisions. 

Diferències amb l’antic bo social

El bo social elèctric creat el 2009 suposava una ajuda a la factura de l’electricitat dels "consumidors vulnerables", entenent per consumidors vulnerables les famílies amb una potència contractada inferior a 3 kW, fos quina fos la seva situació econòmica; els pensionistes amb pensió mínima; les famílies nombroses i aquelles que tinguessin tots els seus membres a l’atur.

El bo actual, creat per l’anterior ministre d’Energia, Álvaro Nadal, elimina el grup d’usuaris per sota de 3 kW, que hauran de demostrar el seu nivell de renda per poder accedir-hi, i que suposa prop d’1,5 milions del total de 2,44 milions d’usuaris receptors del bo social antic. D’aquest milió i mig d’usuaris alguns podrien mantenir l’ajuda, perquè el seu nivell de renda està per sota de l’establert; i d’altres, en canvi, el perdran. Però, a més, també exclou les famílies que s’han canviat al mercat lliure des del regulat (més de la meitat dels consumidors, segons els experts) perquè el bo només s’aplica als usuaris que tinguin un contracte PVPC.

A més, als pensionistes se’ls exigeix que no tinguin més ingressos que la pensió i a aquelles famílies amb tots els membres a l’atur que convisquin en la mateixa unitat familiar.

Requisits

En concret, el bo actual estableix tres tipus de "consumidors vulnerables": les famílies en risc d’exclusió social, en mans dels serveis socials, que no hauran de pagar res perquè el 50% el finança el Govern i l’altre 50% restant, les comunitats autònomes; els consumidors vulnerables, que tindran un descompte del 25% en la seva factura i els vulnerables severs, un 40%. I recull circumstàncies socials com per exemple ser víctima de violència de gènere o d’atemptat terrorista. 

Segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), dels 650.000 nous beneficiaris que hi havia al juliol, 333.000 corresponen a persones sota la categoria de clients vulnerables (-25% en la factura) i 316.000, a la categoria de vulnerables severs (descompte del 40% de consum en factura).

Confusió sobre el període de transició

El pròxim dia 8 d’octubre finalitza el període de transició establert per l’anterior Govern perquè els ciutadans es passin del bo social antic a l’actual. No obstant, això no vol dir que finalitzi el temps perquè les llars es puguin acollir a aquesta ajuda. És a dir, a partir d’aquest dia ‘D’ totes les famílies que no hagin sol·licitat el traspàs perdran l’antic bo i veuran incrementada la factura de la llum de l’octubre, però podran sol·licitar el nou bo, si s’acullen a les circumstàncies descrites, en qualsevol moment i començar a disfrutar-lo després de fer les gestions pertinents.