control de comptes públics

El Govern endureix l'ús del 155 per fiscalitzar els pagaments de la Generalitat

Una ordre d'Hisenda obliga l'interventor a certificar que no es paga creditors per "activitats no emparades per la llei", en referència al referèndum o similars

El Govern endureix l'ús del 155 per fiscalitzar els pagaments de la Generalitat

FERNANDO ALVARADO (EFE)

Es llegeix en minuts
Salvador Sabrià

El Govern central es vol assegurar que la Generalitat no farà pagaments a creditors per activitats relacionades amb un possible finançament d'"activitats no emparades per la llei", en una referència implícita a mesures relacionades amb el procés que l'Executiu consideri il·legals. Per a això, ha publicat una ordre que amplia l'ús de l'article 155 de la Constitució per controlar encara més els comptes de la Generalitat, des del pagament de deutes fins a la gestió de la tresoreria a través d'entitats de crèdit.

La nova ordre la va adoptar la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, a proposta del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en la seva reunió del 21 de desembre, el mateix dia de les eleccions al Parlament de Catalunya, el 21-D. En la seva justificació, el ministeri fa constar que "considera necessari acordar un conjunt de mesures i procediments que permetin atendre els serveis públics fonamentals, de manera que tot i tractar-se d'actuacions que formen part de l'autonomia organitzativa més estricta d'aquesta comunitat autònoma, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, resulta possible i necessari establir-los de forma específica per garantir l'adequat funcionament d'aquests serveis fonamentals".

Més controls

Amb l'ordre, publicada aquest dimecres al BOE, es crea un mecanisme per garantir el funcionament de la Generalitat a partir de l'1 de gener, però al mateix temps s'incrementen els controls de les actuacions passades que encara estaven pendents de pagament. En aquests casos, perquè es puguin pagar hauran de contenir "un certificat firmat per l'interventor general de la Comunitat Autònoma de Catalunya" que "no es finança cap activitat no emparada per la llei, ni contrària a les decisions dels tribunals".

Certificat de l'interventor

En els casos de gestió de pagaments i de tresoreria a través d'entitats de crèdit, perquè la Generalitat pugui realitzar qualsevol actuació també haurà d'adjuntar "el corresponent certificat de l'interventor" que s'ajusta al model facilitat pel Ministeri d'Hisenda. Si no és possible un certificat de l'interventor, "caldrà que juntament amb l'ordre de pagament, s'acompanyi una declaració responsable, amb la mateixa finalitat". En l'ordre s'adverteix que si no es compleixen alguns d'aquests requisits no es podrà efectuar el corresponent pagament "i donarà lloc a l'eventual exigència de les corresponents responsabilitats de tot ordre que procedeixin, inclosa la penal, en el seu cas".

Declaració responsable

També hi ha advertències de cara a actuacions futures. En aquest sentit es permet que "qualsevol persona física o jurídica que entregui béns o presti serveis" a la Generalitat o qualsevol de les seves entitats "podrà adjuntar una declaració responsable" en què consti que no tenen relació amb el finançament d'activitats il·legals, ni contràries a les decisions dels tribunals".  I s'afegeix que si el que presta el servei "té dubtes" sobre una possible il·legalitat "ho podrà comunicar al Ministeri d'Hisenda".

Notícies relacionades

Vigent des d'avui

L'ordre, que ja és vigent des d'avui, deixa sense efecte l'acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics del 15 de setembre, que ja va suposar pràcticament la intervenció dels comptes de la Generalitat, i una altra ordre posterior del 30 de setembre que declarava la no disponibilitat de crèdits en el pressupost d'autonomia i que ara quedarà sense efecte a partir del 31 de desembre. Alguns d'aquests punts ja formaven part de les citades ordres, però ara es veuen reforçades amb la referència a l'article 155, que va ser aprovat al Senat amb el suport de PP, C's i PSOE.