Siscu Baiges

Professor associat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, periodista i vicepresident de l'associació Solidaritat i Comunicació (SICOM).