Ramon Curto

Infografista

Especialista en gràfics de Motor. Presentacions, animacions i il·lustracions