Jaume Trilla

Catedràtic de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona