Actuació de la Generalitat

Aquestes són les espècies més protegides al Cap de Creus

L’Administració promou la protecció de diferents animals marins

Aquestes són les espècies més protegides al Cap de Creus

123RF

2
Es llegeix en minuts

La Generalitat limita la pesca de fins a 25 espècies vulnerables i fixa una veda de tres mesos del pop roquer al Parc Natural del Cap de Creus i la badia de Cadaqués. La mesura és el pas previ al futur Pla Rector de Uso i Gestió del parc en l’àmbit marí (PRUG) i respon a informes científics que recomanen adoptar mesures per «protegir» determinades espècies pròpies de la zona.

En l’àmbit de la pesca professional, el document prohibeix la captura, tinença i comercialització d’11 espècies. Entre aquestes, la cabra (gallineta vermella), la ‘llagosta lluïsa’ (cigala), la galera, el cranc pelut, el bou i els musclos. I fixa talles i una quota diària de captures per llicència de pesca recreativa en 14 més. Entre aquestes, el mero, el llobarro, el déntol (dentut) o el corball (sofraja de roca).

La pesca professional al Cap de Creus, una part de la qual es practica en aigües protegides del Parc Natural i la badia de Cadaqués, està considerada com una activitat «ancestral». Per gestionar aquesta activitat, la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Ambient van promoure la creació d’un comitè de cogestió de la pesca en aquest entorn –el primer que es feia d’un espai i no d’un recurs concret–, que s’ha reunit en 14 ocasions per elaborar un projecte de pla de gestió, pendent d’aprovació.

Grans reproductors

Notícies relacionades

Tot això, sumat a l’arribada de l’estiu i l’augment d’ús de l’espai, ha portat que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural prengués la iniciativa per a l’aprovació d’urgència de mesures dirigides a la reducció de la captura dels grans reproductors (animals de gran talla), la protecció de determinades espècies de crustacis i mol·luscos que presenten un estat poblacional molt reduït, i la recuperació de les poblacions de pop roquer amb l’aplicació d’una veda biològica de tres mesos (de l’1 de juliol al 30 de setembre), que ha de garantir de reproducció de les femelles d’aquesta espècie tan valorada.

Quant a la pesca recreativa, es fixen també talles mínimes i quotes de captura en 14 espècies més. Entre aquestes, el congre, el déntol, el llobarro, el mero, el tord negre, la grívia, el pagre, el corball de roca, el cap-roig, el sarg, l’orada o l’espet.  La mesura fixa captures que van des d’un a cinc exemplars per dia i un màxim de 5 kg/dia per llicència.