Pels seus arguments «incoherents»

Demanen 11 mesos de presó per als pares de Cangas del Narcea que no porten els seus fills a classe per la Covid

Els progenitors havien inscrit els menors en una escola a distància americana no homologada a Espanya

Demanen 11 mesos de presó per als pares de Cangas del Narcea que no porten els seus fills a classe per la Covid
Es llegeix en minuts

La Fiscalia d’Astúries ha concretat ja la seva acusació, per abandó de família i desobediència, contra els pares dels dos germans de Cangas del Narcea que no van a classe des de l’inici del curs per temors relacionats amb la Covid-19.

El Ministeri Fiscal sol·licita per a cadascun dels progenitors condemnes que sumen 11 mesos de presó i considera «incoherents els seus arguments per no procurar l’assistència dels nens als respectius centres escolars».

El Ministeri Fiscal afirma que des de l’inici del curs 2020/2021 fins ara, els acusats, pares de dos menors (un de nascut el 2006 i un altre el 2010), «sense existir causa justificada, no van procurar l’assistència d’aquests als centres educatius on cursen, respectivament, 2n de l’ESO i 5è de Primària, per rebre l’educació presencial reglada». Només amb motiu d’un examen, el germà gran va anar al centre escolar.

Diu la fiscalia que «malgrat successius requeriments des dels centres escolars informant-los de les conseqüències del persistent absentisme, amb activació del corresponent protocol segons indicacions de la Conselleria d’Educació, els pares es van mantenir en la seva postura al·legant motius incoherents». Motius com que «les limitacions al contacte i moviment imposades per les mesures sanitàries derivades de la pandèmia impedeixen un desenvolupament motriu i neurològic necessari per al desplegament de les capacitats cognitives vitals per a l’aprenentatge» i que «la distància social imposada genera sentiments de desconfiança davant els altres, desvitalitza les relacions, dificulta l’empatia i el desenvolupament de les habilitats socials, tals com la generositat, l’altruisme, la cooperació i l’ajuda al proïsme, entre d’altres», així com que «la visió continuada de persones i companys amb mascaretes, a les quals no se’ls pot veure l’expressió de gestos i emocions, fonamentals per a una correcta comunicació verbal i no verbal, obstaculitza la mateixa comunicació entre companys i professorat, impedeix una comunicació fluida, modula defectuosament la vocalització (timbre) impedint l’adequada comprensió del llenguatge i, contràriament a un dels pilars fonamentals que es pretenen amb l’escolarització, potencia la individualitat davant la col·lectivitat».

Els acusats van inscriure els seus fills en una escola a distància, americana, malgrat saber que no està homologada a Espanya i, per tant, sense cap reconeixement, i coneixent l’obligació ineludible d’escolaritzar els seus fills en un centre normalitzat per procurar-los una formació integral. Van incomplir, de manera greu, els deures inherents a la pàtria potestat.

Notícies relacionades

A mitjans de desembre van ser requerits per la Secció de Menors de la Fiscalia perquè complissin l’obligació de garantir l’escolaritat dels seus fills, recordant-los novament que a Espanya no és permesa legalment l’escolarització domiciliària i informant-los que l’incompliment greu d’aquesta obligació podria ser constitutiva d’un delicte d’abandó de família, així com d’un altre de desobediència greu en cas de desatendre el mandat de reincorporar els nens als seus centres escolars per continuar amb la seva formació. Malgrat tot això, els acusats no havien modificat el seu posicionament.

Per a l’acusació pública, és procedent atribuir-los als pares un delicte d’abandó de família i d’un delicte de desobediència greu, per la qual cosa s’exposen, de ser condemnats, a dues penes: una de 4 mesos de presó i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna pel delicte d’abandó de família, i una altra de 7 mesos de presó i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna pel delicte de desobediència.

Temes:

Pares