Des del 24 de desembre

Restriccions a Barcelona per la covid: aquestes són les mesures després dels últims canvis

Les noves limitacions del Govern entraran en vigor a partir de la matinada del dijous 23 al divendres 24 de desembre.

Restriccions a Barcelona per la covid: aquestes són les mesures després dels últims canvis

JOAN MATEU PARRA

6
Es llegeix en minuts
El Periódico

L’exigència del certificat covid no ha sigut suficient per contenir la nova onada del coronavirus desencadenada per la variant òmicron. Davant l’escalada de la pandèmia a Catalunya, el Govern ha proposat noves restriccions que suposen un retorn a algunes de les limitacions més severes d’onades anteriors i que aquest dijous han sigut avalades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Notícies relacionades

Totes les mesures entraran en vigor a partir de la matinada del dijous 23 al divendres 24 de desembre i tindran una durada de 15 dies, per això s’aplicaran durant totes les festes nadalenques, fins després de Reis.

En el cas de Barcelona, ja s’ha anunciat que no se celebrarà la festa popular de Final d’any a Montjuïc i, de moment, es manté la Cavalcada de Reis, tot i que cal veure quina decisió pren el Govern en els pròxims dies en funció de com evolucioni el virus.

Mesures en vigor

ACTIVITATS CULTURALS

Concerts, cines, teatres, auditoris, sales de concerts, circs i similars

 • Aforament del 70%.
 • S’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • En activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions.

Festivals de música i activitats musicals que es realitzin dempeus i a l’interior: es requereix presentar el certificat covid digital de la UE que acredita la pauta completa de vacunació o una prova diagnòstica vigent, ús de mascareta a la pista de ball i 70% de l’aforament a l’interior.

Activitats culturals, arxius, biblioteques, museus, sales d’exposició i galeries d’art

 • Aforament del 70%.

Cultura popular i tradicional

 • Tant a l’aire lliure com en espais tancats s’establiran mesures organitzatives de control d’aglomeracions, i si tenen lloc en espais tancats es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.
 • Les festes majors, revetlles i altres festes populars que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones s’hauran d’ajustar als àmbits considerats en la resolució vigent.


Activitats lúdiques i recreatives

 • Obertura de parcs d’atraccions i fires d’atraccions amb un aforament del 70%.
 • Es permet l’obertura d’activitats lúdiques que es desenvolupen en espais tancats (xiquiparcs, etcètera) amb un aforament del 70% amb unes condicions de ventilació òptimes. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.

Salons de jocs, casinos i sales de bingo

 • Aforament del 70%.
 • Cal garantir la ventilació mínima establerta en la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. En activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.

COMERÇ

 • Aforament limitat al 70% als comerços.

OCI NOCTURN


 • Tancament total de l’oci nocturn.

RESTAURACIÓ

Passaport covid en interiors.

 • Aforament del 50% a l’interior i del 100% a l’exterior.
 • Cal garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En els espais interiors es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades (annex 2).
 • L’ús de la mascareta és obligatori mentre no s’està menjant o bevent.
 • Horari segons normativa sectorial.
 • Als establiments en els quals segons la seva normativa sectorial es pugui ballar, inclosos els salons de banquets, serà necessari presentar el certificat covid, amb les mateixes condicions que en les activitats recreatives (oci nocturn).

ESPORT

Passaport covid per accedir a gimnasos

S’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 • Als vestidors s’ha de garantir la ventilació mínima establerta en la normativa vigent. Es recomana complir les condicions de ventilació reforçada.
 • Les activitats grupals en espais tancats poden portar-se a terme sempre que es realitzin amb mascareta (excepte en les piscines).
 • Competicions esportives
 • En instal·lacions i equipaments a l’aire lliure, amb un aforament del 70%.
 • En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb un aforament del 70% i amb les següents condicions:
 • Garantir una ventilació mínima segons la normativa vigent, si bé es recomana complir la ventilació reforçada (annex 2).
 • Garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions (annex 1).
 • Ús de mascareta.
 • En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones:
 • A l’aire lliure, aforament del 70%.
 • En espais tancats, aforament del 70%.
 • A cada sector s’ha de garantir el control de fluxos d’accés i sortida i als banys. L’accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seient preassignat.
 • Es permet la restauració, en espais coincidents amb els sectors, i el consum de begudes, no d’aliments, fora dels espais de restauració.
 • Ús de mascareta en tot moment dins de la instal·lació.

MOBILITAT I REUNIONS

 • Toc de queda de 01.00 a 06.00 hores durant 15 dies, a partir del 24 de desembre, en aquells municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència a set dies de 250 casos per cada 100.000 persones. Aquesta és la llista dels municipis afectats, en què hi ha la capital catalana.
 • Limitació de les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com en el privat, a 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 • Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d’ús públic han de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva.
 • El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
 • La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

ÀMBIT EDUCATIU

 • L’àmbit educatiu no es veu afectat per les noves restriccions, tant en l’ensenyament obligatori com en l’universitari. Les mesures tampoc afectaran els casals nadalencs de les escoles.
 • En les etapes de primer i segon cicle d’educació infantil, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, i els ensenyaments de règim especial reglats han d’aplicar les mesures d’ensenyament previstes en els seus plans d’organització del curs 2021-2022.
 • En l’àmbit de les activitats docents universitàries, es permeten les activitats teòriques presencials en universitats fins al 100% de l’aforament autoritzat.
 • Les activitats de l’àmbit de l’oci educatiu, així com les activitats en l’àmbit de l’oci inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden portar a terme tant en espais interiors com l’aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial.

ACTIVITATS LABORALS I PROFESSIONALS

 • Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures perquè els empleats puguin realitzar teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible. De fet, la Generalitat té previst impulsar el teletreball els pròxims 15 dies.
 • Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • S’ha d’evitar la coincidència massiva de persones en els espais de treball.
 • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
 • L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, o bé quan existeixen desplaçaments per l’interior del centre de treball. En el cas d’espais de treball tancats al públic, una vegada la persona treballadora està en el seu lloc de feina i realitzant tasques que no comporten mobilitat, l’ús de la mascareta també és aconsellable, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.