En col·laboració amb

PRECARIETAT

Noves subvencions per lluitar contra la feminització de la pobresa

Es destinen 450.000 euros a 46 projectes que treballen per reduir la pobresa i la precarietat laboral de les dones i que actuen especialment en àmbits com l’ocupació, la inserció laboral, l’empoderament o la participació de les dones

  • La crisi de la Covid-19 ha tingut un impacte més elevat en les dones, ja que el seu punt de partida era més vulnerable abans de la pandèmia

  • Aquestes subvencions estan dirigides a dones en situació de precarietat

Noves subvencions per lluitar contra la feminització de la pobresa
Es llegeix en minuts

L’Ajuntament de Barcelona destina 450.000 euros per reduir la pobresa i la precarietat laboral de les dones. Aquestes subvencions van dirigides a 46 projectes que actuen en àmbits com l’ocupació i la inserció laboral –gairebé la meitat dels projectes subvencionats– i l’empoderament i la participació de les dones –una tercera part. També actuen en àmbits com la salut, la vivenda, la formació o les cures.

Les iniciatives es dirigeixen majoritàriament a dones que es troben en situació de precarietat, sense llar o que tenen diversitat funcional o problemes de salut i a dones migrades, d’ètnia gitana, víctimes de violència o treballadores de la llar i les cures.

Et pot interesar

Tots els projectes comparteixen objectius amb l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024, un pla que inclou un ampli conjunt de mesures a favor de la inserció laboral de dones en situació de vulnerabilitat, la dignificació dels sectors laborals més feminitzats i la lluita contra les desigualtats de gènere al mercat formal, així com la promoció de les condicions socials bàsiques, l’empoderament i la participació sociopolítica de les dones més vulnerabilitzades.

Entre els criteris de selecció de projectes hi ha la innovació de les propostes i la relació amb la precarietat i la pobresa femenina provocades per la crisi de la Covid-19, que ha tingut un impacte més elevat en les dones ja que el seu punt de partida era més vulnerable abans de la pandèmia. Els projectes rebran un percentatge del cost total de l’activitat objecte de la subvenció, amb un import màxim de 25.000 euros, i s’hauran de portar a terme abans de finals d’agost del 2021.