12 d’ag 2020

Anar al contingut

Serveis financers

CaixaBank llueix qualificació A+ en inversió sostenible

La distinció afecta principalment la gestió en les àrees d'Estratègia i Bon Govern

És la nota més alta que atorguen els Principis d'Inversió Responsable de l'ONU

Darío Reina

CaixaBank llueix qualificació A+ en inversió sostenible

Les Nacions Unides han atorgat a CaixaBank, a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, la màxima qualificació (A+) en inversió sostenible. La institució ha valorat el grau d’implementació dels Principis d’Inversió Responsable (PRI, per les seves sigles en anglès) tant de la companyia d’assegurances i gestora de fons de pensions com de la gestora d’actius, i ha atorgat a totes dues una A+ per la seva gestió destacada en Estratègia i Bon Govern.

Els PRI tenen com a missió sensibilitzar de l’impacte que les qüestions ambientals, socials i de bon govern (ESG, per les seves sigles en anglès) tenen en les inversions, així com assessorar els signants sobre com integrar aquests assumptes en les seves estructures d’inversió. Es tracta, en definitiva, d’analitzar les inversions potencials amb criteris que superin la rendibilitat econòmica i de promoure aquestes mateixes qüestions en les entitats destinatàries de la inversió. Els PRI aspiren a construir un sistema econòmicament eficient i financerament sostenible a escala global, que beneficiï el medi ambient i la societat en el seu conjunt.

El president de CaixaBank, Jordi Gual, destaca que l’entitat «participa de forma molt activa en el debat internacional per acordar principis d’actuació comuns, entre els quals destaquen els Principis de Banca Responsable de les Nacions Unides, recentment presentats a Nova York i, per descomptat, els principis per a la inversió responsable». Gual ha afegit que «l’aplicació de criteris ambientals, socials i de governança a la gestió del nostre negoci és clau per aconseguir una banca responsable que ajudi la societat a fer front als desafiaments ambientals i socials als quals ens enfrontem».

Referent internacional

Els Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides representen el projecte mundial més gran d’impuls de la gestió responsable de les inversions i un referent internacional en aquest àmbit. En aquest sentit, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha remarcat que «la inversió sostenible o responsable permet gestionar millor els riscos globals i generar rendiments sostenibles a llarg termini».

Per a Gortázar, la màxima qualificació en inversió sostenible atorgada per les Nacions Unides «reafirma el nostre compromís amb un model de banca socialment responsable que no només aconsegueixi rendibilitat econòmica per als nostres accionistes, sinó que promogui una gestió coherent amb els nostres valors corporatius i afavoreixi la creació de valor per a tota la societat».

És la nota més alta que atorguen els Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides

Fa més de 15 anys que VidaCaixa està compromesa amb la inversió socialment responsable i una dècada com a signant de PRI. El 100% dels seus actius sota gestió (prop de 90.000 milions d’euros) i, per tant, tots els seus productes, s’analitzen sota criteris de sostenibilitat. Durant aquest any 2019, les millores principals implementades per l’entitat, que li han permès mantenir la màxima qualificació, han sigut la promoció de nous drets polítics, l’adhesió a la iniciativa col·laborativa Climate Acción 100+, o la millora de la transparència a través d’accions de comunicació.

A més, la rendibilitat mitjana dels plans de pensions de CaixaBank, a través de VidaCaixa, històricament ha aconseguit superar la mitjana a Espanya a 1, 3, 5 i 10 anys. Aquest fet demostra que les bones rendibilitats són compatibles amb l’aplicació dels principis de sostenibilitat en les inversions i proporciona valor a llarg termini als clients de l’entitat i a la societat.

Per la seva banda, CaixaBank AM ha aconseguit per primera vegada la qualificació màxima tres anys després de firmar els PRI. En aquest període, la gestora ha realitzat un intens treball per incorporar els criteris de sostenibilitat en els seus processos d’inversió; ha ampliat drets polítics, ha implantat iniciatives de gestió interna, recursos humans i voluntariat, i ha desenvolupat nous canals de comunicació per als seus ‘stakeholders’. En el seu cas, el 90% dels seus actius (prop de 50.000 milions d’euros) es gestionen sota els criteris de sostenibilitat que proposen les Nacions Unides.

Les sis claus

Els Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides es van llançar l’abril del 2006, només uns mesos després que el llavors secretari de l’ONU, Kofi Annan, convoqués als inversors institucionals més grans del món per establir uns criteris d’inversió que inspiressin les gestores de tot el món a dirigir els fluxos econòmics cap a activitats més sostenibles i respectuoses. Són els coneguts com a sis principis de PRI:

►Incorporar criteris ESG en els processos d’anàlisi i adopció de decisions en matèria d’inversions.

Ser propietaris actius i incorporar criteris ESG en totes les pràctiques i polítiques.

Demanar a les entitats en les quals s’inverteix que publiquin les informacions apropiades sobre les qüestions ESG.

Promoure l’acceptació i aplicació dels Principis en la comunitat global d’inversions.

Col·laborar per millorar l’eficàcia en l’aplicació dels Principis.

Informar sobre activitats i progressos en l’aplicació dels Principis.