El debate

Bústia de denúncies ciutadanes

No sempre els nivells de l'Administració són prou transparents i accessibles per al ciutadà. ¿Tens una denúncia, queixa o consulta ciutadana per a qualsevol nivell de l'Administració? El nostre equip de periodistes l'estudiarà i li buscarà resposta.

Condicions de participació

Participacions delslectors

Mésdebats