05 juny 2020

Anar al contingut
Entre tots - Condicions de publicació

Les dades que sol·licitem en els formularis de participació d''Entre tots' són indispensables per considerar la publicació dels escrits o perquè un periodista es posi en contacte amb el lector que hagi enviat el seu testimoni. És imprescindible que EL PERIÓDICO pugui garantir la qualitat i autenticitat de les opinions, testimonis i denúncies que rep dels seus lectors.

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d'interès general, respectuoses amb les persones i institucions. Els articles enviats no han de superar els 2.000 caràcters i podran ser extractats a criteri d'EL PERIÓDICO. Tot i així, resulta impossible publicar-los tots. No es mantindrà correspondència per correu electrònic ni s'atendran visites o trucades telefòniques sobre cartes o comentaris no publicats en qualsevol dels suports d'EL PERIÓDICO.

Tots els continguts generats per l'usuari, sigui quina sigui la seva tipologia, seran incorporats als fitxers de dades de caràcter personal declarats per EL PERIÓDICO amb la finalitat de gestionar i controlar les publicacions tant en l'edició digital com en paper. L'usuari consent expressament la seva publicació en els formats abans indicats, així com aquelles dades personals d'identificació facilitades per l'usuari i associades al contingut a publicar: nom, cognom, població i professió.

QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan considerin que s'han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Poden dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.