Contingut d'usuari Aquest contingut ha estat redactat per un usuari d'El Periódico i revisat, abans de publicar-se, per la redacció d'El Periódico.

"Els vencedors d'una guerra sempre acaben imposant la seva ideologia artística"

"Els vencedors d'una guerra sempre acaben imposant la seva ideologia artística"

L’economia és la raó principal de la geopolítica i la guerra (llegim apropiació i control de recursos) influint en àmbits com la geopolítica, les divisions territorials, ideològiques i socioeconòmiques, i també en l’art.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Els artistes de l’Alemanya nazi foren identificats amb el feixisme per part dels vencedors, sent esborrats culturalment després de la Segona Guerra Mundial substituint l’art pròpiament europeu per imposicions abstractes (més dures i grises) formant l’anomenat ‘art contemporani’; però la divisió posterior d’Alemanya també significà la divisió artística entre l’Alemanya comunista (de valor simbòlic, barrejant classicisme socialista, estil prussià, estils regionals gòtics i barroc i edificis uniformes prefabricats) i l’Alemanya occidental (més abstracta, avançada d’aquest art contemporani).

I avui, en nom de la 'llibertat', els països de la Unió Europea se subordinen als Estats Units pel que fa a geopolítica, social, economia i també a cultura i les arts, esdevenint uniformitzadores i 'oficials' (incloent-hi l’actual esquerra política 'woke'). Però les divisions territorials separen les línies evolutives en tot (com al regne animal i vegetal); les construccions i obres reflecteixen la influència dels discursos polítics en l’art, i la història de l’art reflecteix la configuració passada, present i futura dels idearis estètics dels bàndols vencedors a les guerres al llarg del temps.

Veurem els propers moviments amb la crisi entre l’Iran i Israel, una altra crisi a l’Orient Mitjà, terra d’oxímorons on s’anomena 'Terra Santa' a un dels punts més calents del planeta, no sols pel que fa a la climatologia, sinó a geopolítica i economia. I recordem les múltiples formes que els dracs adopten actualment en el dia de Sant Jordi, dia del llibre. Els vencedors continuaran imposant la cultura i la història? Veurem.

Participacions delslectors

Mésdebats