Contingut d'usuari Aquest contingut ha estat redactat per un usuari d'El Periódico i revisat, abans de publicar-se, per la redacció d'El Periódico.

Rèplica municipal: "Promovem una mobilitat sostenible"

Rèplica municipal: "Promovem una mobilitat sostenible"

Joan Cortadellas

 Apreciat Álvaro, hem llegit amb atenció la seva carta al director publicada el 27 de febrer a EL PERIÓDICO, "Me desespera el caos circulatorio de las calles en horas punta".

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Des de l’Ajuntament treballem amb la premissa que, en un context d’emergència climàtica com l’actual, es prioritari posar al centre de les polítiques urbanes la salut pública, el dret a respirar aire net i la mobilitat sostenible.

Els hàbits de la mobilitat avancen, des de fa 50 anys, cap a noves maneres de desplaçar-se i Barcelona està adaptant l’espai urbà per garantir un repartiment més equitatiu entre els diferents models de transport.

Com a consistori, no podem girar l’esquena al fet molt preocupant que cada any moren de forma prematura 800. 000 persones a Europa a causa de la contaminació urbana i, per tal d’afrontar aquest greu problema de salut pública que ens afecta a tothom, promovem una mobilitat sostenible i fomentem l’ús de transport saludable (anar amb peu o bicicleta) o col·lectiu, com el transport públic.

En coherència amb aquest objectiu de protegir la salut de la ciutadania, l’Ajuntament, a través del Programa Superilla, està executant obres de millora a l’espai públic per allotjar més verd i més espais de trobada i passeig de qualitat, on es prioritzin la mobilitat sostenible i la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes.

Pel que respecta a les afectacions del carrer Calàbria a les quals vostè es refereix de manera concreta en el seu escrit, és possible que la marxa ciclista a la qual es refereix sigui el bicibús de la zona, una modalitat de transport escolar amb bicicleta on els infants van acompanyats de persones adultes per anar a l’escola, amb un recorregut definit i un horari de pas.

Pel que fa a les obres del carrer Calàbria, tenen a veure amb la millora de serveis i canalitzacions a l’entorn i es duen a terme de manera coordinada entre els serveis i àmbits municipals que ho gestionen, així com amb empreses subministradores de serveis. L’objectiu és minimitzar l’impacte que puguin tenir aquests treballs.

Agraïm que ens hagi fet arribar la seva opinió i quedem a la seva disposició per a futures comunicacions. 

Participacions delslectors

Mésdebats