30 maig 2020

Anar al contingut

Per qué no s'equipa als professionals sanitaris, constantment exposats?

Helena López Serrano López Serrano

Helena López Serrano López Serrano

Per qué no s'equipa als professionals sanitaris, constantment exposats?

JORDI COTRINA

Hi ha coses que no entenc. Per exemple, què fà l'exèrcit en les compareixences televisives? Per qué no s'equipa als professionals que estan constantment exposats i estan enfermant per aquesta raó, mentre els membres de la UME van protegits quan el risc d'aquests és relatiu? Està molt bé que netegin els aeoroports i d'altres infraestructures peró què pasa amb el personal dels ambulatoris i hospitals que són els que de veritat són indispensables?

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Racionalitzem els recursos perquè els virus no perdonen les errades humanes.

Participacions delslectors

Mésdebats