La factura de l’IRPF pot costar 120 milions més a 350.000 autònoms

Hisenda preveu rebaixar del 10% al 5% la reducció general a aquelles activitats no agrícoles que estan tributant pel sistema de mòduls

La factura de l’IRPF pot costar 120 milions més a 350.000 autònoms

AGUSTÍ SALA

2
Es llegeix en minuts
AGUSTÍ SALA

Hisenda calcula que deixarà de recaptar uns 120 milions d’euros amb la rebaixa del 5% en els mòduls per calcular l’impost de la renda (IRPF) per part dels autònoms i el règim especial simplificat de l’IVA. Però això suposa que aquest col·lectiu, format per uns 350.000 autònoms i professionals, sense incloure als que tenen activitats agràries, pagaran uns 120 milions més, si quan es publiqui pròximament l’ordre ministerial es manté la rebaixa del 5%, en comptes de la del 10% del 2023.

El càlcul de la minva recaptatòria consta a l’esborrany d’ordre ministerial el termini de presentació d’observacions del qual acaba de finalitzar. La rebaixa general es redueix a la meitat de la que es va establir per al 2023, que era del 10% i del 15% el 2022, que es van incorporar per pal·liar els efectes de la pandèmia per la covid. La rebaixa del 5% suposa recuperar la mesura que es manté des del 2009.

En l’actualitat fan servir aquest sistema de càlcul dels ingressos per pagar l’IRPF uns 350.000 autònoms i professionals, que poden ser des d’un bar fins a una botiga, que són activitats en les quals es maneja molt efectiu i en què l’Agència Tributària té difícil calcular les vendes reals. Amb aquest mètode, que ha anat perdent declarants, a partir d’un conjunt de paràmetres preestablerts es calcula el rendiment que ha tingut el negoci per tributar per l’IRPF, diferent del sistema d’estimació directa de la resta de negocis i activitats econòmiques, que es basa en la diferència entre els ingressos i les despeses reals. El sistema de mòduls fa set anys que està en període transitori ja que l’objectiu final és suprimir-lo.

Està previst que es mantinguin els límits fixats fins ara per acollir-se a aquest mètode: no haver superat el llindar d’ingressos de 250.000 euros el 2023, en el cas de treballadors per compte propi que venen directament a particulars, o no haver superat el llindar de 125.000 euros si facturen empreses.

Segons els càlculs de l’Agència Tributària, de la quantitat total de 120 milions de minva recaptatòria, un total de 58,9 milions correspondran a l’Estat i els altres 60,1 milions, a les comunitats autònomes i 1,2 milions a les entitats locals, d’acord amb el sistema de finançament autonòmic vigent i la llei reguladora de les hisendes locals.

Respecte a les activitats agràries, mètode pel qual tributen uns 800.000 contribuents, segons les dades del 2021, els últims publicats, s’estableixen reduccions el 2024 del 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola i del 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants, "sempre que siguin necessaris per al desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes, que s’aplicaran sobre els rendiments nets determinats mitjançant el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF".

Gasoil i fertilitzants

Notícies relacionades

Aquesta mesura per al camp tindrà un impacte recaptatori de 68,8 milions de milions. De la quantitat total, 36,7 milions serien per la reducció del preu d’adquisició del gasoil agrícola i 32,1 milions d’euros per la reducció del preu d’adquisició dels fertilitzants.

L’esborrany d’ordre inclou altres mesures d’impacte recaptatori inferior, com per exemple la reducció del 20% del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF als autònoms i contribuents per mòduls de La Palma, afectats per l’erupció del volcà. També es mantenen els avantatges per a les activitats econòmiques a Llorca (Múrcia) pel terratrèmol del 2011.

Temes:

IRPF