Vivenda

El Govern multarà ja els propietaris amb lloguers superiors a l’índex de referència

  • Les sancions previstes per la Generalitat seran d’entre 3.000 i 9.000 euros

  • El Govern ja ha detectat 30 contractes amb irregularitats en una primera fase d’inspecció

El Govern multarà ja els propietaris amb lloguers superiors a l’índex de referència
Es llegeix en minuts

La Generalitat ha anunciat aquest dimecres que començarà a sancionar els propietaris de vivendes llogades amb preus per sobre de l’estipulat per l’índex de referència de Catalunya. Les sancions, que poden anar dels 3.000 als 9.000 euros, es posaran en marxa després que el Departament de Territori i sostenibilitat hagi finalitzat la primera fase de detecció de contractes de lloguer que no s’ajusten a la llei de contenció de rendes. Ha detectat ja els primers 30 contractes amb irregularitats.

En un comunicat, aquesta Conselleria ha apuntat que, entre aquests 30, abunden les irregularitats per no haver fet constar al contracte l’índex de referència de preus, cosa que impedeix acarar les rendes; no haver individualitzat les despeses que s’inclouen en el lloguer o no haver detallat les característiques que justificarien la superació de la renda establerta per l’índex. El departament que dirigeix Damià Calvet ha remarcat que el control del compliment de la norma sobre lloguers correspon als ajuntaments, tot i que, si ells hi renuncien, la Generalitat pot incoar un expedient de manera subsidiària, segons la llei de dret a la vivenda.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que depèn de Territori, es posarà en contacte amb els ajuntaments on s’han firmat aquests contractes per donar-los deu dies per decidir si volen exercir la potestat sancionadora i, en el cas de no fer-ho, la Generalitat assumirà aquesta competència. Els municipis als quals s’informarà d’aquesta possibilitat són els de Manresa, Sant Boi de Llobregat, Sabadell, Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Vic, Rubí, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, el Vendrell, Reus i Tarragona. L’Institut Català del Sòl (Iincasòl), també dependent de Territori, ha facilitat a l’Agència de l’Habitatge les dades sobre les fiances dels contractes de lloguer, on s’especifiquen aquests preus.

Notícies relacionades

La llei del dret a la vivenda considera una infracció greu, sancionable amb una multa d’entre 9.000 i 90.000 euros, l’establiment d’una renda de lloguer superior en un 20% a la marcada per l’índex de referència. Si el lloguer supera el preu establert en menys del 20%, la infracció és lleu i mereixeria una multa d’entre 3.000 i 9.000 euros. Un altre motiu per a infraccions lleus serien no adjuntar al contracte o no facilitar el document que genera el sistema d’indexació dels preus de lloguer, amb la informació relativa al valor de l’índex que correspon a una vivenda anàloga. L’índex de referència de preus de lloguer es pot consultar telemàticament o consultar-lo a la web de l’Agència de l’Habitatge a través de la cèdula d’habitabilitat.

L’índex és el resultat de la combinació de múltiples elements que permeten valorar una vivenda. El principal és la seva situació, ja que el preu del lloguer dependrà sempre de la relació entre oferta i demanda existent a la zona. També hi influeixen els serveis, estat de conservació i qualsevol altre factor que justifiqui o llasti el preu final.