08 d’ag 2020

Anar al contingut

sector aeri

El Govern impulsa un sistema d'arbitratge entre passatgers i aerolínies

Incorpora la directiva europea de resolució de litigi per accelerar els processos de reclamació

L'Executiu considera que les cancel·lacions per la Covid-19 poden produir una allau als jutjats

Agustí Sala / Max Jiménez Botías

El Govern impulsa un sistema d'arbitratge entre passatgers i aerolínies

La precària situació en la qual la crisi sanitària ha deixat les companyies aèries i la pressió afegida per a  les aerolínies que suposarà haver de respondre a les reclamacions que puguin arribar a presentar els passatgers per possibles incompliments a causa de les restriccions imposades per la crisi sanitària, aconsellen el desenvolupament d’un marc de relació clar entre consumidors i aerolínies. Un mecanisme que es pretenen posar en marxa a través del decret llei de reactivació de mesures econòmiques en matèria de transport i vivenda que prepara el Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana, en l’esborrany del qual a tingut accés EL PERIÓDICO, i encara ha de ser aprovat pel Consell de Ministres.

El decret suposa la incorporació a l’ordenament jurídic espanyol de la directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. «Es pretén assegurar el compliment de les disposicions d’ordenació en favor dels passatgers i la satisfacció dels seus drets», afirma el decret.  

Aquesta normativa estableix mecanismes perquè els consumidors i les aerolínies resolguin les seves disputes al marge dels tribunals i, en cas necessari, a través d’una organisme d’arbitratge. «Les companyies s’han vist molt perjudicades per la crisi sanitària, es tracta de no agreujar la seva situació financera, sempre a partir del respecte i el compliment dels drets dels consumidors», apunten fonts del Ministeri. El decret precisa que és raonable pensar que les demandes dels consumidors que es formulin després de la conclusió de l’estat d’alarma «seran milers», la qual cosa contribuirà així al col·lapse d’uns jutjats ja per si mateix sobrecarregats de feina. «La derivació d’una part substancial d’aquestes reclamacions a un procediment extrajudicial de satisfacció de controvèrsies contribuirà a pal·liar aquesta situació de forma immediata i efectiva, i evitarà el col·lapse dels jutjats.

Directiva europea

La Directiva europea estableix que la seva aplicació afecta els procediments de resolució extrajudicial de litigis nacionals i transfronterers relatius a obligacions contractuals de compravenda o de prestació de serveis entre un comerciant establert a la UE i un consumidor resident a la UE, mitjançant la intervenció d’una entitat de resolució alternativa de litigis, que proposarà o imposarà una solució o que reunirà les parts a fi de facilitar una solució amistosa.

Aquest organisme d’arbitratge haurà de garantir que totes les reclamacions relatives als drets dels usuaris del transport aeri estiguin coberts, «cosa que descarregarà els tribunals d’un important nombre de demandes», puntualitza el decret.

Així mateix, s’aclareix que l’incompliment per part de la companyia aèria de la resolució dictada per l’organisme arbitral podrà comportar l’obertura d’un procediment sancionador per incompliment de les obligacions establertes en la llei 21/2003 de 7 de juliol, de seguretat aèria, amb la finalitat de millorar la capacitat coercitiva del procediment davant de possibles incompliments per part de les companyies aèries.

Aquest organisme d’arbitratge haurà de garantir els drets dels usuaris del transport aeri. La resolució que dicti posarà fi a la via administrativa. I una vegada vençut el termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa es podrà entendre desestimada la resolució per silenci administratiu. En el cas d’incompliment per part de l’aerolínia de la resolució dictada en el procediment administratiu, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) podrà iniciar un procediment sancionador. Fins que no s’articuli el sistema d’arbitratge i l’organisme específic, l’AESA es farà càrrec de la resolució de conflictes.  

Temes: Aerolínies