CITA AMB HISENDA

¿Què és l'IRPF i quins són els trams del 2019?

La declaració de la renda confronta els ingressos rebuts amb les retencions ja pagades en concepte d'impostos

 

  / EFE / PÉREZ CABEZA

Es llegeix en minuts

Laura Martínez / iAhorro

Amb l’inici de la campanya de la declaració de la renda el 2020 arriben alguns dels dubtes més habituals.  ¿A partir de quins ingressos he de fer la declaració de la renda? ¿Quin percentatge d’impost hauré de pagar aquest any? Per poder donar resposta a aquests dubtes cal saber què és l’IRPF.

¿Què és l’impost sobre la renda de les persones físiques?

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) grava la renda obtinguda en un any natural per les persones físiques residents en Espanya. Aquest impost és personal, directe i progressiu en funció dels ingressos que percep cada persona durant un any.

Els diners que paguem a Hisenda cada mes en concepte d’IRPF són un avenç de la quantitat que ens correspondrà pagar en la declaració. En la mesura possible, intenten aproximar-se al pagament final per no haver de pagar gaire més a l’hora de fer la declaració de la renda.

Ingressos d’una banda, obligacions fiscals per l’altra

En aquestes dates, els espanyols estem fent la declaració de la renda percebuda el 2019. Per a això, Hisenda agrupa d’una banda els ingressos que els ciutadans perceben pel seu treball i per una altra les rendes que ha obtingut per l’estalvi (en aquest últim punt hi hauria els plans de pensions, per exemple).

Sumats tots els ingressos i restades les deduccions a què es pot acollir cada persona, surten els ingressos finals. Sobre aquesta quantitat s’aplicarà el tipus efectiu que al seu torn s’adequa a cada situació familiar i personal (per exemple, el nombre de fills o comptar amb algun grau de discapacitat).  Després de tenir en compte les diferents circumstàncies obtindrem la quantitat final a què caldrà aplicar l’IRPF. [Consulta com sol·licitar i confirmar l’esborrany de l’IRPF 2019?]

¿Com calcular l’IRPF?

En total ens trobem amb cinc trams de rendes del treball, cada un amb el seu tipus impositiu que està format pel tipus estatal i el tipus autonòmic. Depenent de la comunitat autònoma on es faci la declaració el tipus serà més alt o més baix.

Ara cal calcular la suma total dels ingressos durant tot el 2019 i aplicar les deduccions corresponents. Per exemple, en el cas d’una persona soltera i sense fills s’aplica una reducció de 5.500 euros. En el cas que aquesta persona tingués un sou anual de 35.000 euros, després de la resta de la base imposable es quedaria en 29.500 euros.  Al resultat s’aplica cada tram impositiu.  És a dir, 19% per als primers 12.500 euros, 21% per als següents 7.750 euros (els que hi ha 12.450 i 20.200 euros) i així fins a arribar a la teva base imposable.

Taula amb els trams de l’IRPF

Aquesta és la taula amb els gravàmens de l’IRPF en funció de la base liquidable:

Et pot interesar
  • Fins a 12.450 euros: 9,50% (tipus estatal) + 9,50% (tipus autonòmic) = 19% (tipus total)
  • Els següents 7.750 euros: 12% (tipus estatal) + 12% (tipus autonòmic) = 24% (tipus total)
  • Els següents 15.000,00 euros: 15% (tipus estatal) + 15% (tipus autonòmic) = 30% (tipus total)
  • Els següents 24.800,00 euros: 18,50% (tipus estatal) + 18,50% (tipus autonòmic) = 37% (tipus total)
  • En endavant (a partir de 60.000 euros): 22,50% (tipus estatal) + 22,50% (tipus autonòmic) = 45% (tipus total)

Si durant el 2019 no hem pagat les retencions en concepte d’IRPF que ens corresponien, ara quan fem la declaració de la renda ens sortirà a pagar. En canvi, si durant els 12 mesos de l’any passat hem pagat de més o hem tingut deduccions que es puguin tenir en compte (per exemple, el naixement d’un fill) ens sortirà a tornar.