27 set 2020

Anar al contingut

ESTUDI DEL BANC D'ESPANYA

Els hipotecats van ser els que més van estalviar durant la crisi

El tipus de contracte influeix en el comportament dels individus a l'hora d'estalviar

Eduardo López Alonso

Els hipotecats van ser els que més van estalviar durant la crisi

Els propietaris de vivenda que mantenen el compromís de pagar una hipoteca i els que veuen perillar el seu lloc de treball són els que tendeixen a estalviar més. Així ho afirma un estudi elaborat pel Banc d’Espanya presentat aquest dilluns. L’estudi constata que «les llars que s’enfronten a més incertesa ajornen algunes despeses per afrontar-les, almenys en part, quan disminueix el risc de caiguda de la seva renda».

L’estudi del Banc d’Espanya al·ludeix al tipus de contracte com una font d’incertesa important en el mercat laboral espanyol, on els treballadors amb un contracte temporal tenen més probabilitat de ser acomiadats, la qual cosa es reflecteix en els seus nivells de despesa i estalvi. Així, analitza que, a l’acostar-se el final del contracte temporal, la despesa disminueix fins a un 8% dos trimestres abans de la conversió i s’incrementa el 23% entre aquest moment i el trimestre en què el contracte es converteix en indefinit.

No obstant, durant la crisi, l’estalvi per aquesta raó de «precaució» es va observar fins i tot entre els treballadors amb un contracte indefinit, afegeix. L’existència d’un motiu de precaució, conclou l’anàlisi, lligada a la incertesa sobre l’ocupació, pot explicar una part significativa tant de l’augment de l’estalvi de les llars espanyoles durant la crisi com de la seva posterior reducció.

La taxa d’estalvi de les famílies va augmentar des del 5,6% de la renda disponible el 2007 fins a l’11,3% el 2009 per mantenir-se al voltant del 10% el 2010 i el 2011, quan va començar a caure fins al 5,9% de tancament del 2018, «una de les taxes més baixes dels països de la Unió Econòmica i Monetària», afegeix l’estudi. 

La institució que governa Pablo Hernández de Cos, constata que a banda del risc de pèrdua de l’ocupació, una percepció personal que influeix a augmentar o reduir el consum, són els propietaris que paguen un préstec amb garantia hipotecària els que concentren una bona part de l’augment de la taxa d’estalvi. Els propietaris amb deutes pendents van suposar el 68% de l’alça davant la menor aportació dels propietaris sense préstec o els que vivien de lloguer, segons l’estudi que analitza les contribucions de diferents grups de població a l’augment de la taxa d’estalvi durant la crisi segons el règim de tinença de vivenda.

La precaució davant una possible caiguda de renda que impedeixi atendre les despeses fixes que comporta una hipoteca «faria que aquestes famílies ajustessin proporcionalment més la seva despesa que la resta de les llars», segons la font. L’article assenyala que la contribució a l’augment de la taxa d’estalvi del 2007 al 2013 va ser similar entre els grups per nivell educatiu, si bé el de menys estudis –que normalment disposa de menys recursos– va contribuir relativament més a la caiguda posterior.

La contribució per edat va ser més acusada entre les generacions que tenien menys de 45 anys el 2007 (80%), que van tenir també un cert pes en la caiguda de l’estalvi entre el 2013 i el 2016 (un 20%), segons el Banc d’Espanya.

Tot i que la majoria de llars van contribuir tant a l’augment de la taxa d’estalvi entre el 2007 i el 2013 com a la seva caiguda posterior entre el 2013 i el 2016, conclou el Banc d’Espanya, els que més ho van fer mostren la rellevància de l’estalvi per motiu de precaució en l’economia espanyola.