02 d’abr 2020

Anar al contingut

ESTUDI DE L'IESE

El 72% de les empreses tenen dificultats per trobar empleats

Els canvis tecnològics accelerats han causat un desajust entre la formació dels treballadors i les necessitats dels ocupadors

Eduardo López Alonso

El 72% de les empreses tenen dificultats per trobar empleats

ANDRES KUDACKI

Un 72% de les grans empreses espanyoles troben dificultats per cobrir els llocs de treball que ofereixen. Els canvis tecnològics accelerats estan causant un desajust entre la formació dels treballadors i les necessitats de les empreses. Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi fet per l’escola de negocis IESE després d’entrevistar-se amb alts directius de 53 grans empreses espanyoles. L’estudi, realitzat pel professor Jordi Canals i els investigadors Maria Luisa Blázquez i Roger Masclans, reflecteix que les empreses mostren una creixent preocupació "pel canvi de competències professionals que l’automatització i revolució digital estan generant i la bretxa de capacitats professionals que en resulta". Davant d’aquesta situació, els autors de l’estudi insten a millorar la comunicació entre les empreses, els centres educatius i els serveis d’ocupació, per poder orientar els estudiants a l’hora de trobar llocs de treball conformes amb els seus interessos i la seva formació acadèmica.

Espanya encara presentava una taxa d’atur el desembre del 2018 de 14,45%, molt superior a la mitjana de la UE (6,6%). El problema és especialment greu entre els joves, amb una taxa d’atur en menors de 25 anys del 33,5%, davant el 14,9% de la mitjana de la UE. Malgrat aquesta situació, que hauria d’actuar com un accelerador de contractacions, a la pràctica existeix una bretxa important de coneixements, capacitats i actituds, "que augmentarà en els pròxims cinc anys", segons l’estudi. El 56% de les empreses pensen que l’impacte de l’automatització és alt o molt alt en el desajust entre la demanda i l’oferta d’ocupació.

Un 68% de les empreses enquestades detecten una important bretxa de coneixements en tecnologia i digitalització, en el cas dels graduats universitaris. Un 48% de les empreses detecten aquestes carències en els graduats de formació professional. Així mateix, les empreses consideren que la bretxa de coneixements en àrees com el ‘big data’, màrqueting digital, intel·ligència artificial i ‘blockchain’ serà encara més gran d’aquí cinc anys, cosa que augmenta el repte de millora del sistema educatiu.

Un 56% de les empreses enquestades no troben les capacitats de treball en equip requerides en titulats universitaris. Un 52% de les empreses no troben en aquests graduats les capacitats requerides de comunicació. En relació amb els titulats en formació professional, un 52% de les empreses no troben la capacitat requerida de comunicació i un 48% no troba la capacitat requerida de treball en equip.

Per als autors de l’estudi, les empreses estan evolucionant cap a estructures més planes i transversals, amb maneres de treballar diferents, que incorporen metodologies àgils, treballs per projectes i mètodes com el ‘design thinking’. Aquestes tendències requereixen coneixements i capacitats diferents, amb més èmfasi en el treball en equip, la comunicació, el lideratge, la negociació o el sentit emprenedor, i unes actituds professionals i personals diferents. La bretxa detectada en l’àmbit de les actituds professionals i personals és també gran. Un 72% de les empreses enquestades no troba el nivell d’adaptabilitat i resiliència necessàries en les persones procedents de formació universitària. Un 52% de les empreses no troben aquelles actituds entre els graduats de la formació professional.

La formació professional continua sense enlairar-se

Espanya mostra un percentatge de joves amb estudis de formació professional del 24%, molt per sota de la mitjana de la UE (36%) o de països com Àustria (59%), França (48%) i Alemanya (51%) (OCDE, 2016). Les empreses enquestades continuen apostant per contractar persones amb formació universitària de grau superior. El 67% dels llocs de treball actuals i el 57% dels oferts en els últims 12 mesos en les companyies entrevistades estan ocupats per persones amb formació universitària de grau superior.  S’observa un augment de llocs coberts per professionals de formació professional, que suposen el 17% dels llocs de treball totals i el 21% de les contractacions realitzades en els últims dotze mesos. No obstant, les empreses continuen trobant dificultats per contractar joves amb formació professional i reclamen que han d’exercir un paper més actiu en la definició de les competències professionals del futur i en els continguts de la formació.

Per a l’elaboració de l’informe s’ha comptat amb la participació de 53 companyies rellevants de l’economia espanyola, que s’han seleccionat d’acord amb diversos criteris: empreses que cotitzen a la borsa; empreses privades de mida gran o mitjana; lideratge al sector expressat per la quota de mercat, i oferta d’ocupació especialment qualificat. Les empreses que han participat en aquest informe van tenir aproximadament una facturació total de 447.413 milions d’euros el 2017, i donaven ocupació aproximadament a 447.763 persones a Espanya i a 2.970.233 persones a nivell mundial el desembre del 2017. La metodologia que s’ha seguit per fer el diagnòstic consta de dos elements bàsics: una enquesta exhaustiva i una entrevista personal. Les persones entrevistades que han col·laborat en aquest projecte són els directors de la divisió de Persones, de Recursos Humans i Desenvolupament de Talent.

Temes: Ocupació