30 març 2020

Anar al contingut

RESOLUCIÓ DE CARÀCTER VINCULANT

Els autònoms que treballin a casa es podran desgravar part de la factura del gas o del telèfon

El Tribunal Econòmic Administratiu Central dóna la raó als treballadors per compte propi davant el criteri aplicat fins ara

Els autònoms que treballin a casa es podran desgravar en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) la part de les despeses de subministraments com el gas, l'energia elèctrica, el telèfon i l'aigua que demostrin vinculats a l'activitat econòmica que desenvolupen.

És una resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) del setembre, de caràcter vinculant, i que dóna la raó als autònoms davant el criteri tributari aplicat fins ara.

El tribunal recalca que en el cas dels subministraments no procedeix la seva deducció atenent només a la proporció de metres quadrats de la vivenda que usen per exercir la seva feina, com ja passa amb despeses com les amortitzacions, l'IBI, la comunitat de propietaris, etcètera.

Com que en aquest tipus de despeses és més complicat determinar en quin percentatge tenen a veure amb el treball de l'autònom, el tribunal suggereix un criteri combinat de metres quadrats amb els dies laborables de l'activitat i les hores en què s'exerceix l'activitat. En tot cas, la correlació entre aquestes despeses i l'activitat econòmica exercida ha de ser demostrada pel contribuent.

ANTECEDENT DEL 2010

Aquesta resolució té com a antecedent el cas d'un concertista de piano resident al País Valencià que en l'autoliquidació de l'IRPF del 2010 es va deduir despeses per consum en la seva vivenda particular de telèfon, energia elèctrica i gasoil, ja que és on desenvolupava part del seu treball.

Com que l'administració tributària va rebutjar aquesta deducció, l'interessat va interposar un recurs de reposició, també desestimat, i el cas es va elevar al Tribunal Econòmic Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana, que sí que li va donar la raó.

Davant aquesta resolució, que va considerar "errònia i danyosa per a l'interès general", l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) va formular un recurs per a la unificació de criteri al TEAC, que és el que ara s'ha resolt de manera positiva per a l'autònom.

El Consell General de Col·legis de Gestors Administratius ha valorat la resolució, ja que "acaba finalment amb els conflictes i la incertesa al voltant d'aquest assumpte, i s'avança pel camí de proporcionar la deguda seguretat jurídica als contribuents pel que fa a les despeses que realment es poden deduir en aquests casos".