Intangibles

Feina pendent

1
Es llegeix en minuts
J.Trigo Portela
J.Trigo Portela

Dtor. executiu de Foment del Treball

ver +

Des del canvi de Govern s'han donat dos processos simultanis i contraposats. El primer elimina empreses, bancs i caixes, llocs de treball -la Seguretat Social perd 8.500 cotitzants al dia- i carrega amb més impostos una població que perd ingressos. El segon mira de crear les condicions per sortir d'aquesta situació i per fer-ho es va canviar la normativa laboral, es van reduir despeses en sanitat i educació, es van retallar els emoluments dels funcionaris i empleats del sector públic i es va fer el possible per evitar l'incompliment de les obligacions financeres del país.

El que s'ha fet fins ara ha facilitat la reducció del cost del deute extern, encara que segueix sent elevat, no s'ha iniciat una reducció de la seva quantia i falta finançament per a empreses, famílies i administracions. Hi ha moltes despeses que es poden reduir i s'han de reduir. Així, les comunitats autònomes mantenen 166 ambaixades que se sumen a les d'Espanya. ¿Són útils? ¿Es justifica mantenir-les? Com a mínim es millora la cooperació i es mira d'integrar-les en les ambaixades, encara que un parell d'autonomies són reticents.

Les administracions públiques poden i han de ser més precises, ràpides, eficaces i sòbries. Sobre això hi ha consens, però per fer les coses bé, s'han de rebaixar costos i donar més serveis als ciutadans. L'agrupació d'entitats i la concentració d'activitats poden fer que molts pobles tinguin més prestacions, per exemple pel que fa a gestionar la formació de nens i joves, prevenció d'incendis i serveis de bomber, entre moltes altres coses.

Notícies relacionades

La comissió per a la reforma de les administracions públiques té al davant una feina ingent que, pel bé del país, convé que sigui rigorós i, si és possible, ràpid.

Amb independència de la feina d'aquestes comissions per a les reformes, les administracions públiques han d'aprofundir en l'eficiència dels seus efectius per millorar la qualitat i rapidesa de les seves activitats, reduir les càrregues de temps i costos imposades als ciutadans. La continuïtat és una xacra que ens empobreix i les càrregues que es paguen sense aportar contrapartides són impròpies d'un poble lliure.