Jordi Sevilla

Vicepresident de Llorente i Cuenca. Ministre d'Administracions Públiques (2004-2007).