Pla de Reactivació Local

Viladecans ofereix ajudes locals al lloguer d’aquest any

El programa pretén finançar els rebuts de lloguer vençuts i pagats del gener al desembre d’aquest 2021 i per un import total màxim de 1.200 euros

Viladecans ofereix ajudes locals al lloguer d’aquest any

Ayuntamiento de Viladecans

1
Es llegeix en minuts
El Periódico

L’Ajuntament de Viladecans (Baix Llobregat) posa en marxa una ajuda local per als veïns i veïnes que siguin titulars d’un contracte de lloguer de la vivenda habitual amb la condició que estigui situada a Viladecans i que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i social a causa de la pandèmia, per tal de poder cobrir una part de les despeses de lloguer, en concret, els rebuts de lloguer vençuts i pagats del gener al desembre d’aquest 2021 i per un import total màxim de 1.200 euros, de 12 mensualitats.

Per poder rebre aquesta ajuda, a més de ser titular, en qualitat d’arrendatari, del contracte de lloguer i estar empadronat a Viladecans des d’un any abans de la publicació de les bases, la unitat de convivència ha d’haver deixat d’obtenir les rendes o ingressos corrents a partir de la situació de pandèmia, és a dir, ser a l’atur o en erto, empresaris o autònoms que hagin hagut de reduir la jornada de treball o aturat l’activitat o altres circumstàncies que hagin suposat una pèrdua substancial d’ingressos, no arribant al conjunt total dels ingressos nets previs a la pandèmia.

Aquesta ajuda es pot demanar fins al 30 de novembre i és compatible amb altres ingressos, subvencions i ajudes, sempre que tinguin la mateixa finalitat i l’import total de les diferents assignacions econòmiques per a les mateixes despeses no sigui superior al seu cost. No obstant, no es poden considerar despeses subvencionables les relacionades directament o indirectament amb la vivenda objecte de la subvenció.

Pla de Reactivació Local

Aquesta iniciativa forma part de la mesura 21 del Pla de Reactivació Local 2021. Una mesura que pretén atendre un nombre més gran de persones en situació d’especial vulnerabilitat econòmica i social, per evitar la pèrdua o sobreendeutament, al no disposar de prou recursos econòmics ni trobar-se en condicions d’aconseguir-los.

Notícies relacionades

Les peticions s’han de fer, amb cita prèvia, a l’oficina Viladecans Informació (pl. Europa, 7) o bé a la seu electrònica de l’ajuntament.

Més notícies deViladecans a l’edició local d’EL PERIÓDICO