CANVIS EN LA PREINSCRIPCIÓ

Les places d’FP s’assignaran per la nota i no per l’ordre de petició

Educació reserva el 55% de places de graus superiors a l’alumnat de batxillerat i un 45% al d’FP. S’introdueix una ‘repesca’ al setembre per evitar que quedin estudiants sense accés.

2
Es llegeix en minuts
Helena López
Helena López

Redactora

Especialista en Educació

Ubicada/t a Barcelona

ver +

El Departament d’Educació va presentar ahir alguns canvis en la preinscripció de la formació professional. El primer, l’increment de la reserva de places per als alumnes que provenen d’FP de grau mitjà, tant per cursar un altre grau mitjà com per saltar a un grau superior (ajustant la reserva a la llei). El segon, i suposa un canvi de paradigma, la modificació del sistema d’ordenació de sol·licituds i matrícula partint de la nota i no de l’ordre de petició, com passa en l’àmbit universitari; afavorint els estudiants amb millor nota. I finalment, la introducció d’un sistema de peticions fora del procés (les persones que no han fet prescripció o no se’ls hagi assignat cap plaça podran participar en aquest procés de repesca) "per evitar l’abandonament escolar" i reduir al màxim el nombre de places vacants.

Quant a l’increment de la reserva de places en l’accés al grau superior, actualment per accedir a aquests estudis, l’alumnat de batxillerat tenia una reserva de places del 60%, els tècnics d’FP, d’un 20% i un 20% per a altres vies (proves d’accés i altres graus superiors). A partir d’ara, i ajustant-se a la nova llei estatal d’FP, hi haurà tres vies d’accés. L’alumnat de batxillerat o tècnic d’FP (titulats amb un grau mitjà) tindran el 80% de les places, de les quals el 55% estaran reservades a l’alumnat de batxillerat i un 45% per a l’alumnat d’FP. L’altre 20% serà per a alumnat provinent de proves d’accés (15%) i a alumnat d’un altre grau superior (5%).

Quant a l’accés al grau mitjà també hi ha novetats. Fins ara, per accedir als cicles de grau mitjà, els graduats en ESO tenien una reserva de places del 70% i els d’FP bàsica, un 20%. En la pròxima preinscripció s’equipara l’alumnat amb l’ESO i amb l’FP bàsica, i tots dos entren en el 80%.

Una altra de les novetats de les vies d’accés als cicles d’FP és que es dona l’opció a les persones amb certificat de professionalitat de poder-se preinscriure, amb una reserva del 5% per cursar els mòduls que els falten per obtenir el títol.

Mesura contra l’abandonament

Notícies relacionades

Quant a la introducció de la repesca una vegada acabat el període de preinscripció, aquest es realitzarà entre el 12 i el 16 de setembre. Una introducció amb un doble objectiu. D’una banda, afavorir la continuïtat educativa (en la línia de la lluita contra l’abandonament escolar) i, de l’altra, aprofitar les places que sempre queden vacants i afavorir que aquestes siguin les mínimes.

Una de les principals novetats del procés de preinscripció de l’FP és l’establiment de l’assignació de les places partint de la nota i prioritat, no de l’ordre de petició. El sistema serà el següent: s’estableix l’assignació de places en dues tandes. En la primera, només es matricularan aquells alumnes que han obtingut plaça en la primera opció. En la segona, s’utilitzaran les places vacants "per millorar l’assignació de la primera tanda". Així, defensen, es garanteix, "com a mínim", que l’alumne mantingui l’assignació obtinguda en el primer procés i fins que accedeixi a la primera opció, en cas que hi hagi vacants, i s’eliminarà la publicació de la llista d’espera.

Temes:

Educació