Fins al 9 de febrer

Nova convocatòria de 840 places dels Mossos

  • Es podran presentar els que tinguin el Batxillerat o un títol equivalent

Nova convocatòria de 840 places dels Mossos
1
Es llegeix en minuts
El Periódico

Fins al 9 de febrer del 2022, es pot presentar la sol·licitud de participació per a les proves d’accés als Mossos. El cos policial va obrir el període de peticions el 19 de gener passat.

La policia catalana ha informat que per poder presentar-se es necessita tenir el Batxillerat o un títol equivalent. Però, més enllà d’aquest requisit, n’hi ha d’altres:

Condicions

S’ha de tenir nacionalitat espanyola, més de 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa, tenir les aptituds psicofísiques per exercir les funcions policials, no tenir antecedents penals, no haver sigut apartat mitjançant expedient disciplinari d’una administració pública o òrgans constitucionals, pagar la taxa (36,10 euros), tenir el compromís de portar armes sota una declaració jurada i tenir permís de conduir de classe B.

Després de realitzar la sol·licitud de participació s’ha de comprovar si es consta com a persona admesa, també revisar que les dades siguin correctes i si el lloc de la prova és el demanat a la sol·licitud inicial.

Places disponibles

Notícies relacionades

En total els Mossos han reservat 840 places, de les quals 336 estan reservades per a les dones. El títol acadèmic en cas d’haver estudiat a l’estranger és l’equivalent a Batxillerat, amb l’homologació corresponent.

Si hi hagués algun error en la formalització de la inscripció en la convocatòria, es disposaran de 10 dies hàbils per fer les al·legacions corresponents.