Restriccions a Catalunya per la Covid: aquestes són les mesures després dels últims canvis

Restriccions a Catalunya per la Covid: aquestes són les mesures després dels últims canvis

FERRAN NADEU

6
Es llegeix en minuts
El Periódico

Catalunya ha eliminat la pràctica totalitat de les restriccions. L’oci nocturn requereix passaport Covid i s’han recuperat aforaments. Previsiblement aquest certificat s’ampliarà a la restauració, els gimnasos i les residències. Aquestes són les restriccions anti-Covid que són vigents a Catalunya. A continuació repassem com estan les mesures en els diferents àmbits:

Mesures en vigor

ACTIVITATS CULTURALS

Concerts, cines, teatres, auditoris, sales de concerts, circs i similars

 • Aforament del 100%.
 • Cal garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • En activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i, tant en espais tancats com a l’aire lliure, cal garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions.

Festivals de música i activitats musicals que es realitzin dempeus i a l’interior amb les mateixes condicions de l’oci nocturn: es requereix presentar el certificat Covid digital de la UE que acredita la pauta completa de vacunació o una prova diagnòstica vigent, ús de mascareta a la pista de ball i 80% de l’aforament a l’interior.

Activitats culturals, arxius, biblioteques, museus, sales d’exposició i galeries d’art

 • Aforament del 100%.

Cultura popular i tradicional

 • Tant a l’aire lliure com en espais tancats s’establiran mesures organitzatives de control d’aglomeracions, i si tenen lloc en espais tancats es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.
 • Les festes majors, revetlles i altres festes populars que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones s’hauran d’ajustar als àmbits considerats en la resolució vigent.


Activitats lúdiques i recreatives

 • Obertura de parcs d’atraccions i fires d’atraccions amb un aforament del 100%.
 • Es permet l’obertura d’activitats lúdiques que es desenvolupen en espais tancats (xiquiparcs, etcètera) amb un aforament del 100% amb unes condicions de ventilació òptimes. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.

Salons de jocs, casinos i sales de bingo

 • Aforament del 100%.
 • Cal garantir la ventilació mínima establerta en la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. En activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.

OCI NOCTURN


 • Per accedir-hi es requereix presentar el certificat Covid digital de la UE, que acredita la pauta completa de vacunació o una prova diagnòstica vigent.
 • Aforament limitat al 80% en espais interiors.
 • Cal garantir la ventilació segons la normativa.
 • Es permet el ball amb mascareta sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal mínima.
 • És obligatori portar la mascareta (només es pot retirar en el moment precís de menjar o beure).
 • Es permet el consum dempeus, excepte a la pista de ball, on no es permet el consum.
 • Cal establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per evitar aglomeracions.
 • Es permet l’obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració, amb subjecció a les condicions previstes per a l’àmbit de la restauració.

RESTAURACIÓ

A l’espera de l’aprovació del passaport Covid en interiors.

 • Aforament del 100%.
 • Cal garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Als espais interiors es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades (annex 2).
 • L’ús de la mascareta és obligatori mentre no s’està menjant o bevent.
 • Horari segons normativa sectorial.
 • Als establiments on segons la seva normativa sectorial es pugui ballar, incloent-hi els salons de banquets, serà necessari presentar el certificat Covid, amb les mateixes condicions que en les activitats recreatives (oci nocturn).


ESPORT

A l’espera de l’aprovació del passaport Covid per accedir a gimnasos

Cal garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 • Als vestidors cal garantir la ventilació mínima establerta en la normativa vigent. Es recomana complir les condicions de ventilació reforçada.
 • Les activitats grupals en espais tancats poden portar-se a terme sempre que es realitzin amb mascareta (excepte a les piscines).
 • Competicions esportives
 • En instal·lacions i equipaments a l’aire lliure, amb un aforament del 100%.
 • En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb un aforament del 100% i amb les següents condicions:
 • Garantir una ventilació mínima segons la normativa vigent, si bé es recomana complir la ventilació reforçada (annex 2).
 • Garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions (annex 1).
 • Ús de mascareta.
 • En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones:
 • A l’aire lliure, aforament del 100% i fins a un màxim de 10.000 persones per sector.
 • En espais tancats, aforament del 100% i fins a un màxim de 5.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors.
 • A cada sector s’ha de garantir el control de fluxos d’accés i sortida i als lavabos. L’accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seient preassignat.
 • Es permet la restauració, en espais coincidents amb els sectors, i el consum de begudes, no d’aliments, fora dels espais de restauració.
 • Uso de mascareta en tot moment dins de la instal·lació.

MOBILITAT I REUNIONS

 • Es recomana limitar les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com en el privat, a 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 • En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, entre les 01.00 h i les 06.00 h no es permet el consum ni d’aliments ni begudes. Queda prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic.
 • Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d’ús públic han de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva.
 • El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
 • La bombolla de convivència fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible.


Notícies relacionades

ÀMBIT EDUCATIU

 • En les etapes de primer i segon cicle d’educació infantil, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, i els ensenyaments de règim especial reglats han d’aplicar les mesures d’ensenyament previstes en els seus plans d’organització del curs 2021-2022.
 • En l’àmbit de les activitats docents universitàries, es permeten les activitats teòriques presencials en universitats fins al 100% de l’aforament autoritzat.
 • Les activitats de l’àmbit de l’oci educatiu, així com les activitats en l’àmbit de l’oci inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden portar a terme tant en espais interiors com l’aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial.


ACTIVITATS LABORALS I PROFESSIONALS

 • Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i fomentin l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible, i mesures de neteja i desinfecció.
 • Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Cal evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
 • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
 • L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, o bé quan existeixen desplaçaments per l’interior del centre de treball. En el cas d’espais de treball tancats al públic, una vegada la persona treballadora és al seu lloc de treball i realitzant tasques que no comporten mobilitat, l’ús de la mascareta no és obligatori, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.