Iniciativa del Govern central

Els ciutadans podran presentar al·legacions a la proposta per crear zones de baixes emissions

Els ciutadans podran presentar al·legacions a la proposta per crear zones de baixes emissions
3
Es llegeix en minuts

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha obert el període d’informació pública de la proposta de directrius per a la creació de Zones de Baixes Emissions (ZBE). Es tracta d’un document que servirà de guia perquè les entitats locals puguin dissenyar i implantar aquestes àrees. La ciutadania i tots els agents interessats podran fer les seves aportacions fins al 30 de setembre.

La llei de canvi climàtic i transició energètica estableix que els municipis espanyols de més de 50.000 habitants, els territoris insulars i els municipis de més de 20.000 habitants que superin els valors límit de contaminants regulats (RD 102/2011), hauran d’adoptar abans del 2023 plans de mobilitat urbana sostenible per introduir mesures de mitigació i reduir les emissions de la mobilitat, incloent-hi, entre d’altres, l’establiment de zones de baixes emissions.

La creació d’aquestes zones de baixes emissions està també prevista al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima i al Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica.

Segons el Ministeri de Transició Ecològica, la correcta implantació d’aquests espais de mobilitat restringida permetrà millorar la qualitat de l’aire i la salut dels ciutadans, contribuirà a la mitigació del canvi climàtic, ajudarà a promoure la mobilitat activa, a desenvolupar un transport més sostenible i permetrà recuperar l’espai públic per al vianant, mentre s’impulsa l’eficiència energètica als mitjans de transport.

La proposta de directrius recull els objectius mínims a tenir en compte a l’hora de crear una Zona de Baixes Emissions. Entre ells s’inclouen criteris en matèria de qualitat de l’aire, eficiència energètica, soroll i canvi climàtic. A més, les directrius contemplen el contingut mínim que s’ha d’abordar a l’hora d’establir una ZBE, així com el procediment per a la seva implantació, una proposta d’indicadors de seguiment i un ampli catàleg de mesures que els ajuntaments podran adoptar per incentivar el canvi cap a una mobilitat més respectuosa amb els límits planetaris.

Instrument clau

En aquest sentit, les ZBE són un instrument clau en el canvi cap a un model de mobilitat més sostenible i en la promoció de mitjans de transport de baixes emissions, impulsant, entre altres aspectes, l’electrificació del sector.

L’objectiu de millora de qualitat de l’aire en aquests espais ha de contribuir a complir els valors per la Unió Europea en el mínim temps possible. Per això, s’establirà un calendari i s’avaluarà l’impacte de les mesures que s’adoptin a cada ZBE. La millora de qualitat de l’aire s’haurà d’alinear en la mesura que sigui possible amb els valors guia de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), més exigents que els de la normativa europea per a la majoria dels contaminants.

Notícies relacionades

El Miteco recorda que, segons les últimes dades de l’OMS, nou de cada deu persones respiren aire altament contaminat. L’Agència Europea de Medi Ambient estima unes 33.200 morts prematures a Espanya a l’any a causa de la mala qualitat de l’aire, i l’actual model de mobilitat i transport n’és una de les causes. Per això, consideren precís tenir en compte que el sector transport per carretera genera el 26,9% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’Espanya, origina la major part de la contaminació acústica a Europa, és responsable del 6,7% de les emissions de partícules fines i del 30,6% del total d’emissions d’òxids de nitrogen a l’atmosfera.

Finalment, en matèria de soroll, la implantació de les zones de baixes emissions disminuirà la contaminació acústica a les àrees urbanes. En aquest sentit, aquestes àrees podran incorporar entre els seus objectius el compliment dels objectius de qualitat acústica que siguin aplicables i que depenen de la zonificació acústica que s’hagi establert.