Estratègia Estatal per la Bicicleta

El Govern vol que les escoles ensenyin a utilitzar la bici i una titulació de mecànics

Presentarà un pla aquest dilluns per incrementar el seu ús i potenciar un canvi cultural cap a la mobilitat sostenible

El Govern vol que les escoles ensenyin a utilitzar la bici i una titulació de mecànics

Manu Mitru

5
Es llegeix en minuts

El Govern ja té redactada l’Estratègia Estatal per la Bicicleta, un document que després d’anys de treball, recull centenars de mesures a aplicar fins al 2025, per tal d’impulsar la bicicleta en tots els seus àmbits. Ensenyar a les escoles a utilitzar i manejar la bicicleta o crear una titulació oficial a nivell estatal de mecànics de bicis són algunes de les mesures que recull l’Estratègia.

L’Estratègia, que es presentarà aquest dilluns, es divideix en 10 àrees temàtiques en la que es recullen 28 blocs d’acció. La primera àrea té l’objectiu d’aconseguir un increment més gran en l’ús de la bicicleta i un canvi cultural favorable cap a la mobilitat sostenible.

Per a això, l’Executiu aposta pel llançament de campanyes d’impuls de plans de mobilitat ciclista a centres de treball i de foment de mobilitat sostenible al centre educatiu, incloent el reconeixement a les millors pràctiques; el disseny i posada en marxa de programes d’esdeveniments de bicicleta a la feina i d’una guia per a la promoció de la bicicleta a la feina.

També a fi d’implantar un canvi cultural a Espanya respecte a l’ús de la bicicleta, es plantegen accions destinades a la formació en mobilitat ciclista, com el desenvolupament d’activitats d’educació viària a través de la utilització d’espais en centres escolars o el llançament d’un programa d’ajudes per a la realització d’activitats ciclistes en els centres educatius per a així «formar l’alumnat, progenitors i el professorat en mobilitat segura i habilitats de maneig de la bicicleta».

També advoca per la creació d’una titulació oficial a nivell estatal de tècnics i mecànics de bicicletes; o la possibilitat de dissenyar un programa curricular d’especialització en cicloturisme (circulació, mecànica bàsica, primers auxilis, meteorologia, ecologia, etc.) com a unitat de competència en la formació de guia de turisme actiu.

Aparcaments obligatoris

Respecte a les infraestructures, el Govern planteja la planificació i desenvolupament d’una xarxa estatal bàsica, contínua i homogènia, d’infraestructures ciclistes interurbanes; el disseny i execució d’un pla de conservació i eliminació de trams de concentració d’accidents ciclistes en vies interurbanes; el recolzament a l’elaboració de plans específics d’accés a infraestructura i serveis ciclistes urbans en àrees perifèriques i amb risc d’exclusió social; o el recolzament a l’elaboració de plans d’adaptació de grans vies d’accés a ciutats per al seu ús per bicicletes.

Dins d’aquest apartat, destaca la iniciativa de crear estacionaments per a bicicletes. Més en detall, s’advoca per modificacions normatives, com el Codi Tècnic d’Edificació per a la inclusió d’aparcaments obligatoris en vivendes de nova construcció, o la de la regulació de les comunitats de veïns per a l’assignació d’espais comunitaris a l’aparcament i dipòsit de bicicletes.

També s’elaborarien guies per facilitar la instal·lació d’aparcaments en vivendes, comerços, oficines i edificis públics, així com en centres docents; o recolzar l’elaboració de plans d’implantació d’aparcabicis en espais veïnals i de proximitat.

Així mateix, l’Estratègia recull el foment de la intermodalitat bicicleta-transport públic amb mesures com l’elaboració d’un procediment tipus per a la coordinació entre gestors de transport i infraestructures i administracions públiques que permeti la construcció o instal·lació d’aparcaments de bicicletes a les estacions; la planificació consolidada de projectes de connectivitat d’estacions de tren, d’autobús i aeroports amb xarxes ciclistes urbanes i periurbanes; o el desenvolupament de solucions d’abonaments de transport i bitllets únics, integrats amb els sistemes de bicicleta compartida.

A la feina en bici

El document també dedica una de les àrees temàtiques a mesures encaminades a aconseguir que la bicicleta es converteixi en un mitjà de transport quotidià. En aquest sentit, destaca que els dos àmbits principals en els quals caldria fomentar aquest canvi cap a una nova cultura de la mobilitat són el transport a la feina i el transport escolar.

Respecte al transport a la feina, el Govern considera que per incidir directament sobre les empreses en aquest aspecte, les administracions públiques poden «oferir beneficis específics» per a aquelles que incloguin en la seva política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) plans de transport a la feina que atorguin protagonisme a alternatives de transport sostenible.

«Per la seva part, les empreses que desitgin fomentar entre els seus empleats la mobilitat sostenible, saludable i segura, poden oferir horaris de treball conciliadors i flexibles, compatibles amb la mobilitat amb bicicleta, així com habilitar espais on poder estacionar i realitzar un manteniment bàsic de les bicicletes», afegeix l’Estratègia.

Així, suggereix que per promoure el seu ús, les empreses poden oferir incentius econòmics als treballadors que adoptin la mobilitat sostenible i segura, i poden oferir cursos específics sobre mobilitat i habilitats amb bicicleta dins dels seus plans de formació. En concret, l’Estratègia proposa que, dins del concepte de retribució en espècie, que normalment recull ajudes per als treballadors per al transport públic o fins i tot per a despeses de combustible per utilitzar el vehicle privat, «es podria ampliar per recollir l’ús de bicicletes per anar a la feina, o el seu manteniment si s’associa a aquests motius».

El document també considera important fomentar el cicloturisme a Espanya, així com el ciclisme com a esport, i el desenvolupament del sector empresarial entorn de la bicicleta com a estratègic per a l’economia.

Finançament

El Govern pretén finançar les mesures recollides en l’Estratègia a través de finançament públic i privat.

Notícies relacionades

Segons assenyala l’Executiu, el finançament públic pot procedir de les partides pressupostàries dels diferents ministeris, governs autonòmics o administracions locals implicades, i no descarta que es destinin fons europeus procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Una altra possible font de recursos la conformen els fons de préstecs i ajudes, nacionals i europees, disponibles per a projectes i actuacions relacionades, de manera directa o indirecta, amb la bicicleta, i també podran generar-se recursos a través de la provisió de serveis (mitjançant taxes o preus), de la recaptació d’aportacions (com quotes de socis de clubs de marca o productes) o de patrocinis i col·laboracions externes (donacions privades o de promotors).