Així regulen els països europeus el contagi de Covid dels sanitaris

  • El SARS-CoV-2 deixa de ser un accident de treball per passar a ser una malaltia professional

  • Espanya té una alta taxa de personal afectat: 118.000 contagiats i 107 morts

Es llegeix en minuts

Espanya s’ha sumat aquest dimarts al llistat de països que reconeixen la Covid-19 com a malaltia professional dels sanitaris. Després del vistiplau del Consell de Ministres, el SARS-CoV-2 deixarà de ser considerada una contingència professional derivada d’accident de treball per passar a ser malaltia professional per al col·lectiu sanitari, sociosanitari, així com zeladors i professionals que exerceixen la seva feina en l’àmbit de la sanitat.

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (Cgcom) ha destacat la importància d’aquesta mesura, atès el gran nombre de sanitaris contagiats a Espanya, 118.000 fins ara, amb 107 morts.

¿Malaltia professional o accident de treball? La figura no està generalitzada als països veïns i les condicions també són diferents. Així està la situació a Europa:

Espanya

El Govern ha reconegut aquest dimarts la Covid-19 com a malaltia professional per als sanitaris, quan fins ara només era una contingència professional derivada d’un accident de treball.

Aquest canvi permet que l’empresa completi les retribucions que es redueixen en els períodes de la baixa perquè els treballadors cobrin el 100% del salari i evita haver d’acreditar el contagi mitjançant un informe d’accident, ja que es dona per demostrat que l’origen és de caràcter laboral.

França

Al país veí, es considera malaltia professional per al personal sanitari quan el contagi es produeix a la feina i suposa una afecció respiratòria greu que necessiti alguna forma d’assistència o un altre tipus de problema greu, en el cas de la qual necessita l’avaluació d’un comitè d’experts.

Una vegada obtingut el reconeixement, les despeses del tractament estan cobertes al 100% per la Seguretat Social i la indemnització per la baixa és més avantatjosa que quan és per un altre motiu, i fins i tot pot donar lloc a una renda vitalícia si el coronavirus causa una incapacitat permanent.

Alemanya

Al país germànic la Covid-19 pot ser considerat malaltia professional per al personal sanitari des de l’abril del 2020, sempre que s’hagi tingut contacte amb persones infectades durant el desenvolupament de l’activitat, s’hagin detectat símptomes rellevants i es compti amb una prova PCR positiva.

El reconeixement de la malaltia professional –8.171 casos fins al setembre del 2020– dona dret, segons els casos, que el treballador percebi una paga per malaltia, un benefici per lesions, serveis de rehabilitació, subsidis transitoris i una pensió per lesions.

Portugal

Està reconegut com a malaltia professional per als sanitaris que treballen en contacte amb el virus des de l’inici de la pandèmia, cosa que els obre l’accés a prestacions i fins i tot indemnitzacions per incapacitat si es donés el cas. A més, des del juliol del 2020 no necessiten provar que es van contagiar durant l’acompliment de les seves funcions.

Itàlia

El contagi de personal sanitari públic o privat a Itàlia no es considera malaltia professional sinó accident de treball i només en cas que es produeixi durant l’acompliment de l’activitat laboral o durant el trajecte de casa a la feina.

Et pot interesar

Regne Unit

La Covid-19 no està classificada com a malaltia ocupacional al Regne Unit, tot i que les empreses han de notificar a les autoritats tots els casos de personal contagiat quan existeixin proves raonables que la infecció es va produir durant el desenvolupament de la seva feina.