El Govern central publica l’estratègia de vacunació

Tots els treballadors de residències també seran prioritaris per a la vacuna

Tots els treballadors de residències també seran prioritaris per a la vacuna
Es llegeix en minuts

Uns 2,5 milions de persones seran vacunats en la primera etapa de la campanya de vacunació contra la Covid a Espanya, i els primers en rebre el fàrmac seran els residents i el personal sanitari i sociosanitari de residències de gent gran i grans dependents «més vulnerables» i tots els que hi treballin. Així ho estableix l’Estratègia de vacunació davant la Covid-19 a Espanya i la primera actualització d’aquest document que el Ministeri ha fet públic aquest dilluns i que, entre altres coses, detalla i defineix els quatre grups prioritaris en rebre la vacuna ja que el nombre de dosis en aquesta primera etapa serà limitat. 

Segons l’estratègia, les primeres dosis aniran destinades a vacunar, per aquest ordre, residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de persones grans i d’atenció a grans dependents; i personal sanitari i sociosanitari de primera línia. 

Després de completar aquests grups, «i en la mesura que hi hagi més disponibilitat de dosis» es continuarà amb un altre personal sanitari i sociosanitari i amb les persones considerades com a grans dependents que no estiguin actualment institucionalitzades. 

Les persones que hagin passat la Covid i es trobin entre aquests grups també seran vacunades, i als que l’hagin superat recentment i es trobin encara en aïllament se’ls dispensarà quan rebin l’alta epidemiològica. 

En les persones en quarantena per ser contacte estret d’un cas de coronavirus, l’estratègia contempla que es posposarà la vacunació fins al seu acabament. 

La vacunació serà voluntària però el document considera important registrar els casos que rebutgin rebre’l per conèixer «les possibles raons de reticència» en diferents grups de població. 

Al rebre la vacuna aconseguirà un consentiment informat verbal i en els casos de persones que tinguin limitada la capacitat per prendre decisions serà «convenient» que la informació i autorització sigui per escrit. 

L’estratègia defineix els qui estan inclosos en cada grup. 

GRUP 1 

Així, en el primer grup, s’inclouen a més dels residents, les persones vulnerables o amb gran dependència que van a centres de dia, sempre que aquests centres estiguin vinculats a les residències (que tinguin activitats i personal compartits). 

Respecte als que estiguin en situació terminal, seran els sanitaris els que valorin la vacunació de forma individual i en les residències en les quals hi hagi un brot actiu es farà una valoració de la situació i de la vacunació per part de Salut Pública. 

Seran les residències «més vulnerables» on es comenci la vacunació, entenent per aquestes com les que més nombre d’interns, menor capacitat d’adopció de mesures de prevenció i control i/o residències que no han tingut casos de coronavirus. 

Totes les persones que treballen en aquests centres, inclosos els que exerceixen altres funcions diferents a la prestació de serveis sanitaris, com administratius, personal de neteja, de cuina, entre altres, estan incloses en aquesta categoria. 

També als empleats en centres de dia vinculats a centres de gent grans. 

GRUP 2 

Després d’aquests col·lectius, anirà el personal sanitari i sociosanitari de «primera línia», és a dir, «el que té més risc d’exposició per portar a terme activitats l’atenció directa de pacients» amb coronavirus i per tenir més probabilitat de contacte amb un cas positiu. 

Entre el personal sanitari es troben els que treballen de cara al pacient, en els següents entorns –inclosos els que exerceixen altres funcions diferents a la prestació de serveis sanitaris: unitats, consultes o circuits Covid; portes d’entrada de pacients aguts als serveis de salut, i unitats mòbils d’atenció directa a positius. 

També el personal de transport sanitari urgent, de serveis de cures intensives o altres unitats que assumeixin aquestes funcions en cas necessari, qualsevol servei de cura no intensiu on es realitzin procediments que puguin generar aerosols; serveis i unitats amb pacients d’alt risc, com oncologia, i serveis centrals on es manipulen mostres que poden contenir virus viables. 

El personal sanitari de salut pública que treballa en la gestió directa de la pandèmia i en funció del seu risc d’exposició i el dels equips de vacunació, incloent els de salut laboral i medicina preventiva que participaran en l’administració de les vacunes, es troben en aquest segon grup prioritari. 

Si és necessari, detalla l’estratègia, es prioritzarà la vacunació en els professionals a partir de 50 anys d’edat o amb condicions d’alt risc, que treballen en àrees de Covid i els d’Atenció Primària. 

Aquest segon grup el completa el personal d’altres centres d’atenció a majors i de risc diferents dels residencials. 

GRUP 3 

El grup 3 està format, segons l’estratègia, pel personal sanitari i sociosanitari no inclòs en els grups anteriors i que treballa en centres i establiments sanitaris i sociosanitaris, que realitzi activitats que exigeixen contacte estret amb persones que puguin estar infectades, «és a dir, en funció del risc d’exposició i transmissió». 

GRUP 4 

En el grup 4 es troben els grans dependents, tant els que tinguin reconegut el grau com els que no l’hagin sol·licitat però «estigui mèdicament acreditat» per tenir malalties que requereixin «intenses mesures de recolzament» per desenvolupar la seva vida, incloses aquelles institucionalitzades i no institucionalitzades. 

Et pot interesar

I el moment de vacunació «es realitzarà quan sigui possible, tenint en compte les característiques de conservació i utilització de la vacuna disponible». 

Les persones cuidadores d’aquests grans dependents es vacunaran en la mateixa visita, si no s’han vacunat anteriorment.

Temes:

Coronavirus