Eso i batxillerat

Educació permetrà una altra vegada passar de curs sense tenir en compte el nombre de suspensos

El Govern central ha adaptat els criteris d'avaluació, promoció i titulació als centres educatius per la situació de la pandèmia

zentauroepp51509175 madrid  27 12 2019  politica  isabel celaa durante la rueda 191227135526

zentauroepp51509175 madrid 27 12 2019 politica isabel celaa durante la rueda 191227135526 / JOSE LUIS ROCA

2
Es llegeix en minuts
El Periódico / Agencias

El Govern central ha adaptat els criteris d’avaluació, promoció i titulació als centres educatius per la situació de la pandèmia i el nombre d’assignatures suspeses podrà no ser tingut en compte per superar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat.

«La decisió de titulació s’adoptarà garantint l’adquisició dels objectius generals de l’etapa, de manera que permetin a l’alumne continuar el seu itinerari acadèmic i, en conseqüència, no quedarà supeditada a la no existència de matèries sense superar» Secundària i Batxillerat. Ho diu el reial decret llei 31/2020 pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de l’educació no universitària, aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres i publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Aquesta mesura ja es va posar en marxa en el passat curs escolar, per la qual cosa el departament d’Isabel Celaá la torna a posar en marxa.

El text especifica, no obstant, que «per a l’obtenció del títol de Bachiller serà necessària una qualificació mitjana igual o superior a la requerida per a la superació de cada matèria».

Les comunitats autònomes, segons especifica el Govern, podran autoritzar aquest curs 2020-21 la modificació dels «criteris d’avaluació» previstos per a cada curs i, en el seu cas, per a cada matèria.

Repetició excepcional

La repetició es considerarà una mesura de caràcter excepcional, «sense que pugui ser la causa únicament les possibles matèries que poguessin quedar sense superar en l’ESO i en el Batxillerat».

Els equips docents adoptaran les decisions relatives a l’obtenció del títol per al de graduat en ESO basant-se en l’adquisició dels objectius generals establerts per a l’etapa i el desenvolupament de les competències. I en el de Batxiller, en l’evolució de l’alumne en el conjunt de les matèries, i la seva maduresa acadèmica en relació amb els objectius i les competències.

Es valoraran especialment els aprenentatges més rellevants i imprescindibles per a la continuïtat del procés educatiu i la capacitat de l’alumnat per aprendre per si mateix i per treballar en equip, i, en el cas del Batxillerat, per aplicar els mètodes d’investigació apropiats. També per a la Formació Professional es modifiquen els criteris d’avaluació.

Notícies relacionades

Aquest reial decret publicat al BOE és el que també recull que, de manera excepcional i limitada fins a l’acabament del curs acadèmic afectat per la pandèmia de la Covid-19, les administracions educatives poden nomenar funcionaris interins per als cossos de professors de Secundària, professors tècnics de Formació Professional, professors de música i arts escèniques, professors d’arts plàstiques i disseny, i professors d’escoles oficials d’idiomes que no estiguin en possessió del màster per a la docència.

Tot això quan no sigui possible nomenar a candidats que estiguin en possessió de l’esmentat màster a l’haver-se esgotat les llistes sobre ells.