11 d’ag 2020

Anar al contingut

reial decret llei

Justícia crea un procediment exprés per revisar el pagament de pensions dels pares separats amb fills

L'esborrany de reial decret llei té especialment en compte l'afectació de la crisi sanitària i econòmica a les famílies

Europa Press

Justícia crea un procediment exprés per revisar el pagament de pensions dels pares separats amb fills

LUDOVIC MARIN

El reial decret llei per agilitar la Justícia que té previst aprovar demà el Consell de Ministres crea un procediment «especial i sumari» per poder revisar de forma ràpida els règims de visites i el pagament de pensions en casos de pares separats amb fills que hagin pogut veure modificada substancialment la seva situació personal i econòmica –ertos o pèrdua de feina– per la crisi del coronavirus.

Així, l’últim esborrany de la norma a què ha tingut accés Europa Press concedeix «particular interès» a les qüestions relatives al dret de família derivades de la crisi sanitària, amb l’objectiu de donar preferència i agilitat a aquest tipus de procediments.

Segons l’exposició de motius, les mesures adoptades per les autoritats sanitàries han repercutit en el desenvolupament normal del règim de custòdia i de visites de menors, «i han provocat en ocasions desequilibris en els temps de gaudi, cosa que és previsible que pugui desembocar en demandes i sol·licituds davant dels jutjats amb competències en matèria de dret de família».

D’altra banda, les conseqüències econòmiques que es derivaran de la crisi del Covid-19 poden comportar alteracions en les situacions econòmiques de les persones obligades a pagar les pensions alimentàries o bé en les situacions dels qui les reben, «cosa que donarà lloc que siguin instats procediments per a la modificació d’aquestes mesures».

Per donar una resposta ràpida i eficaç a aquestes pretensions, assenyala l’esborrany de la norma, es regula un procediment especial «pensant en particular en l’interès superior de les persones menors afectades i contribuint a protegir-les millor».

De moment, tant des del Ministeri com des del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es va advertir que l’estat d’alarma no afecta el règim de visites de pares separats i que cada jutge decidiria si hi ha conflicte

Així, i en cas de falta d’acord entre els pares, correspondria a cada jutge la decisió de suspendre, alterar o modular el règim de custòdia, visites i estades de fills de pares divorciats quan l’estat d’alarma afecti directament o indirectament.

Aplicació durant l’alarma i tres mesos més

Així, la norma que es preveu aprovar aquest dimarts tindrà aplicació durant la vigència de l’Estat d’alarma i fins a tres mesos després que acabi, i versarà sobre qüestions relatives al restabliment de l’equilibri en el règim de visites o custòdia compartida quan un dels progenitors no hagi pogut atendre en els estrictes termes el règim establert, així com la revisió de les mesures definitives respecte a pensions econòmiques entre cònjuges i aliments reconeguts als fills

Aquestes revisions tindran com a fonament haver variat substancialment les circumstàncies econòmiques de cònjuges i progenitors com a conseqüència de la crisi sanitària produïda pel Covid-19.

Entre les principals novetats, la possibilitat que les sentències es puguin dictar oralment (cosa que es documentarà amb expressió de la sentència i d’una motivació succinta). A més, si totes les persones que fossin part en el procés fossin presents en l’acte per si o degudament representades i expressessin la seva decisió de no recórrer, es declararà, en el mateix acte, la fermesa de la resolució.