28 març 2020

Anar al contingut

MESURES DE SEGURETAT SANITÀRIA

¿Què s'ha de fer amb els residus d'un malalt de coronavirus?

El material d'un sol ús utilitzat per un malalt de coronavirus i la seva família s'ha d'eliminar en un cubell d'escombraries situat a l'habitació

Efe

¿Què s'ha de fer amb els residus d'un malalt de coronavirus?

JOHN MOORE

El material d’un sol ús utilitzat per un malalt de coronavirus i la seva família s’ha d’eliminar en un cubell d’escombraries situat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, i s’ha d’utilitzar una bossa amb tancament hermètic, que s’ha de precintar abans de ser treta de l’habitació.

És una de les recomanacions que ha emès aquest divendres el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que assegura que les directrius «han sigut debatudes prèviament amb totes les autoritats competents, incloses les administracions autonòmiques i la Federació Espanyola de Municipis, la FEMP, atenent al principi de precaució».

Maneig domiciliari dels residus

Respecte al maneig domiciliari dels residus, el comunicat del ministeri explica que el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta i els seus cuidadors –guants, mocadors, mascaretes–, l’equip de protecció individual (EPI) del personal sanitari (excepte ulleres i mascareta) i qualsevol altre residu del pacient s’ha d’eliminar al cubell d’escombraries disposat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura.

La bossa de plàstic on es dipositi ha de tenir tancament hermètic i precintar-se abans de treure’s de l’habitació, indica la nota. A més, la mascareta i les ulleres s’han de treure fora de l’habitació del pacient, on també hi haurà un recipient similar al de l’habitació i amb bossa de plàstic de tancament hermètic per dipositar-les.

Després de cada dipòsit de residus en aquestes bosses «s’hauran de tancar i descartar a la bossa d’escombraries destinada a contenir la fracció resta, que també es tancarà hermèticament».

Gestió de la bossa amb residus

El ministeri adverteix que aquesta bossa de residus només podrà ser dipositada al contenidor de fracció resta, «estant terminantment prohibit» dipositar-la als contenidors per a restes orgàniques, envasos, paper, vidre o tèxtil o abandonar-la a l’entorn.

Aquests residus es destinaran directament a abocador o incineració sense que s’obrin manualment, si és possible.

En cas que sigui necessari el tractament previ, es farà de forma automàtica evitant l’obertura manual de les bosses.

Es desenvoluparan protocols específics tant per a la recollida de residus com a les plantes que rebin aquestes bosses, o es revisaran els existents amb el mateix objectiu i es dotarà els treballadors dels equips de protecció individual (EPI) necessaris.

A més, es podran establir recollides diferenciades de les bosses procedents de llocs o centres on hi hagi un elevat nivell d’afectats per Covid-19 (residències o hotels hospitalitzats, entre d’altres) mentre duri la crisi.

Aquestes bosses s’identificaran externament i de manera fàcil (per exemple, mitjançant cinta aïllant o similar) i es dipositaran conforme a la forma que estableixin les autoritats responsables de la recollida de residus.

La seva gestió es desenvoluparà com s’ha indicat amb les bosses anteriorment.

Residus hospitalaris

Respecte a la gestió de residus procedents d’hospitals, ambulàncies, centres de salut o laboratoris que estiguin en contacte amb el Covid-19, «s’atendrà el que es disposa en la regulació autonòmica sobre residus sanitaris, com es fa habitualment», indiquen les directrius.