03 juny 2020

Anar al contingut

¿Què és un laude obligatori i quan s'aplica?

La llei permet al Govern imposar un arbitratge en casos de vagues que causin un perjudici greu a l'economia espanyola

Salvador Sabrià / Barcelona

¿Què és un laude obligatori i quan s'aplica?

JUAN MANUEL PRATS

El laude obligatori és una mesura contemplada en un decret llei del 1977, sobre relacions de treball i també conegut com a llei de vaga, i permet al Govern aplicar l'establiment d'un arbitratge obligatori per acabar amb un conflicte laboral “tenint en compte la durada i les conseqüències de la vaga, les posicions de les parts i el perjudici greu de l'economia nacional”. El Govern considera que en el cas dels controls de seguretat a l'aeroport de Barcelona es donen aquestes circumstàncies. Aquesta mesura es va aplicar en ocasions anteriors, com en la vaga de pilots d'Iberia. Aquesta mateixa llei és la que dona cobertura a la imposició de serveis mínims en determinats serveis.

Suport constitucional

El mateix decret atribueix la potestat per promoure l'arbitratge al Govern, a proposta del Ministeri de Treball (ara d'Ocupació). La llei va ser recorreguda en el seu moment davant el Tribunal Constitucional, que va declarar il·legal una part del text que facultava el Govern a imposar la represa de la feina, i que en canvi li permetia decretar un laude obligatori, “sempre que es respecti el requisit d'imparcialitat dels àrbitres”. Una vegada emès el dictamen del laude, la llei el considera de compliment obligat i inclou sancions en cas de no respectar-lo, que podrien arribar a l'acomiadament en el cas dels treballadors afectats.

Dubtes sobre el seu efecte immediat

Hi ha dubtes legals sobre els efectes immediats de la imposició de l'arbitratge. Per alguns juristes, en el moment de posar-se en marxa el procés del laude ja s'hauria de parar la vaga, mentre que altres sostenen que només tindrà efectes quan hi hagi el dictamen definitiu.

Mecanisme en marxa

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha explicat avui que l'Advocacia de l'Estat ja està treballant en la documentació necessària per iniciar el laude i per traslladar-la al Ministeri d'Ocupació i elevar la seva aprovació al Consell de Ministres. A partir d'aquí es buscarà un àrbitre per acord de les parts i si no és possible el Govern designarà un àrbitre “de prestigi i independent” a qui se li fixaran uns dies de termini per emetre el dictamen vinculant i obligatori per a les dues parts. Serna ha evitat pronunciar-se sobre si serà possible aprovar la posada en marxa de l'arbitratge al Consell de Ministres de divendres. “S'han de respectar els procediments i els temps”, ha indicat en unes declaracions radiofòniques a RNE i Onda Cero.

Capacitat d'intervenció

La mateixa llei que permet l'arbitratge obligatori assenyala que "quan la vaga es declari en empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere de serveis públics o de reconeguda i inajornable necessitat i concorrin circumstàncies d'especial gravetat, l'autoritat governativa podrà acordar les mesures necessàries per assegurar el funcionament dels serveis. El Govern, així mateix, podrà adoptar amb aquests objectius les mesures d'intervenció adequades".