PSICOLOGIA

Educació en positiu: un model parental eficaç amb nens

Els recursos d'ensenyament evolucionen a mesura que la societat canvia

Educació en positiu: un model parental eficaç amb nens
3
Es llegeix en minuts
Ángel Rull

Els models d’educació tradicionals posaven èmfasi en l’ús de càstigs, no necessàriament físics, per incentivar que els fills tinguessin determinades conductes positives i eliminessin les negatives, en funció del que els pares consideraven millor. Actualment, aquests models van quedant enrere, s’utilitzen una altra sèrie de recursos i s’escolten més les necessitats primàries dels petits, no tant les dels pares. Dona un espai més gran a les emocions i a les normes de convivència sense caure en la barreja de rols o la permissivitat. L’educació en positiu obté grans beneficis i elimina factors de por o d’inhibició emocional com feia l’educació basada en càstig, per la qual cosa és més aconsellable, tot i que encara no sapiguem com aplicar-la diàriament.

La tendència natural és la de repetir tots aquells patrons que hem observat en els nostres pares o en les persones pròximes. L’educació que donem als nostres fills sempre pretén ser un model millorat d’allò que vivim, però caient moltes vegades en petits errors que, a la llarga, generen conseqüències negatives en els petits. L’ús de càstig o la negació dels estats emocionals poden ser recurrents. No obstant, aplicant una educació en positiu, evitarem aquests problemes i aconseguirem altres beneficis.

Reforç i consens

Si busquem instaurar un model d’educació positiva a casa és perquè ens hem adonat que les necessitats dels nostres fills han de ser respectades, de tal manera que aconseguim un millor desenvolupament, amb un vincle més gran amb els pares i una comunicació més fluida. Hem observat com alternatives basades en normes estrictes o càstigs no afavoreixen el bon clima familiar i els efectes a llarg termini podrien ser molt durs per a tots els membres. No obstant, no sempre som capaços de saber com fer-ho o per on començar, cosa que no hauria de ser tan difícil.

Establir una educació diferent a la vista i rebuda parteix per eliminar tots aquells elements negatius i n’introdueix d’altres de molt més constructius, com els del model positiu. Per a això, podem començar per les pautes següents:

1. Àrees emocionals

Un dels pilars és l’escolta i l’entesa del sistema emocional de tots els membres. El que cadascú sent ha de ser atès i utilitzat en el creixement. Emocions com la tristesa o la ràbia tenen un valor i s’han de representar per cada persona en la família.

2. Seguretat

La seguretat del nen o de la nena estan per sobre de tot. Aquesta seguretat ha de ser física i emocional, complint els horaris, atenent les necessitats i salvaguardant de perills, a mesura que se’ls dota d’eines.

3. Premis i càstigs

Els càstigs no són necessaris si utilitzem en el seu lloc els premis. No han de ser sempre materials, de fet es desaconsella, i poden ser passar temps jugant o llegir contes abans de dormir. Per castigar, únicament s’hauria de no donar el premi.

4. Afecte i vincle

El vincle segur i sa és fonamental en aquest model. Els pares parlen amb els seus fills, s’expressen i fomenten el mateix en els petits. Ho fan amb afecte i seguretat, sense mentides o manipulacions.

5. Normes flexibles

Les normes sempre s’han de recollir per escrit, amb explicació del motiu que s’hagin posat i amb el marge perquè en el futur puguin adaptar-se, especialment a mesura que creixen.

Notícies relacionades

L’educació en positiu és un sistema parental que busca que els nens se sentin acompanyats, segurs i escoltats, on les seves emocions i necessitats puguin ser ateses i on l’ús de càstigs està clarament suprimit. No es basa en una relació més permissiva, sinó que les normes es compleixen mitjançant altres recursos. És un sistema amb molts beneficis per a la família i per al desenvolupament del nen en les diferents etapes de la seva vida.

Ángel Rull, psicòleg.