La Marató de TV-3

La Diputació de Barcelona treballa amb ajuntaments i entitats per la salut mental

Trastorns de la conducta alimentària, angoixa, esquizofrènia i depressions són alguns dels problemes de salut mental atesos des de les entitats socials i els serveis sociocomunitaris dels municipis

La Diputació de Barcelona treballa amb ajuntaments i entitats per la salut mental

Diputació de Barcelona

3
Es llegeix en minuts

L’alerta llançada des de l’OMS és clara: una de cada quatre persones patirà algun tipus de problema de salut mental al llarg de la seva vida. Trastorns mentals que ens poden afectar a tots –tot i que molt especialment qui pateixi situacions de vulnerabilitat social o econòmica– i pels quals necessitarem ajuda. La Marató de TV-3, dedicada aquest any a les malalties mentals, és una oportunitat per donar visibilitat i sensibilitzar sobre situacions desfavorables que pateixen moltes persones.

Les situacions vitals no volgudes (pobresa, discriminació, soledat...), les experiències traumàtiques i la incertesa sobre el futur acaben afectant la nostra salut i ens submergeixen en episodis de malestar psicològic, angoixa, depressió i trastorns mentals greus. Aquestes situacions s’han agreujat encara més pel context de la covid-19, que ha disparat la vulnerabilitat de moltes persones.  

A la província de Barcelona, un territori de gairebé 5,6 milions d’habitants, la Diputació de Barcelona, en coordinació amb altres administracions i de la mà dels ajuntaments i les entitats del tercer sector, desplega programes d’actuació de prevenció i atenció als trastorns mentals i de millora del benestar emocional d’aquestes persones i el seu entorn. L’objectiu és garantir la seva qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats per no deixar ningú enrere i evitar estigmes i discriminacions.

Són programes que aborden de manera integral la salut mental al llarg de tot el cicle vital. Els joves, les dones, la gent gran, les persones que tenen alguna discapacitat i les que pateixen vulnerabilitat i pobresa extrema són els col·lectius més afectats.

Les actuacions impulsades per la diputació inclouen diferents àmbits i enfocaments: l’atenció a les persones cuidadores no professionals a través del programa «Respir»; el recolzament als professionals assistencials; l’assessorament jurídic; la promoció d’hàbits saludables per prevenir i millorar el benestar emocional de les persones; l’impuls dels beneficis terapèutics de la creació cultural, i el foment de l’ocupació laboral, per posar alguns exemples. Per a Lluïsa Moret, diputada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, «les administracions públiques hem de donar resposta a les necessitats de persones amb problemes de salut mental a través de metodologies, recursos i eines, però també hem d’incidir en les causes que les provoquen, amb polítiques actives de prevenció per evitar les situacions de vulnerabilitat que les desencadenen».

En l’àmbit social, una de les principals línies d’actuació de la Diputació de Barcelona posa el focus en el recolzament econòmic a les entitats socials d’atenció a la salut mental, que donen un servei directe d’atenció i seguiment a les persones afectades i el seu entorn. A través del programa de subvencions es financen projectes de més de 75 entitats i federacions de la província destinats a les persones afectades i l’entorn familiar i comunitari.

Els ajuntaments també reben el recolzament de la Diputació de Barcelona per radiografiar i millorar la coordinació de tots els agents del municipi implicats en salut mental. Aquest suport es concreta a la redacció d’un pla d’actuació local orientat a promoure el benestar, la plena participació, la inclusió i l’accessibilitat de les persones en la vida del municipi. En aquest sentit, en els últims tres anys s’ha donat suport a vuit municipis de la província.

En l’àmbit de l’ocupabilitat, la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals dona servei, des de fa 19 anys, a les persones amb diagnòstic de trastorn de salut mental i les acompanya en la inserció i la permanència en el mercat laboral. Durant el primer semestre del 2021 es van atendre 1.500 persones.

Notícies relacionades

I en l’àmbit de la cultura, aquesta tardor la Diputació de Barcelona ha posat en marxa «CulturaMENT», un programa pilot en dotze municipis, amb activitats per estendre els efectes positius del teatre, la música i l’art a la gent gran, un 20% de la qual es calcula que pateix algun tipus de trastorn mental o neurològic.

Totes aquestes actuacions dibuixen un full de ruta compartit amb els ajuntaments i les entitats de la província, que tenen un paper estratègic en l’atenció a la salut mental de les persones. Entre tots i totes, hem de cuidar la salut mental per a una societat cohesionada, inclusiva i que garanteixi els drets de tothom. ¡Benvinguda sigui La Marató de TV-3 d’aquest any!

Alineats amb els ODS