06 juny 2020

Anar al contingut

ESTUDI CLÍNIC

Un nou test per al càncer colorectal redueix un 32% les colonoscòpies innecessàries

El RAID-CRC detecta el 59% de les lesions precanceroses i evita moltes d'aquestes proves

La colonoscòpia és una tècnica invasiva i té riscos de complicacions greus

Beatriz Pérez

Un nou test per al càncer colorectal redueix un 32% les colonoscòpies innecessàries

El càncer colorectal (CCR), el que s’origina al còlon o al recte, és el segon càncer més mortal al món. A Espanya, on el càncer que més morts provoca és el de pulmó, el colorectal és, no obstant, el més freqüentment diagnosticat en la població (representa el 15% del total, amb 34.331 casos detectats el 2017), seguit pel càncer de pròstata (13%), el de pulmó (12%) i el de mama (11%).

Per això, donada la seva alta incidència, en el sistema sanitari s’han instaurat una sèrie de polítiques de cribratge poblacional que permeten la detecció precoç del CCR mitjançant eines no invasives en la població de risc mitjà, que són els majors de 50 anys asimptomàtics. Actualment, el programa de cribratge del càncer colorectal a Catalunya utilitza el test immunoquímic de sang oculta en excrements (conegut com a FIT). En cas que hagi sagnat en aquest test, el pacient se sotmet a una colonoscòpia.

El càncer colorectal és el més freqüentment diagnosticat a Espanya

No obstant, un nou test de cribratge per al càncer colorectal anomenat RAID-CRC augmenta l’eficàcia de la prova i redueix la taxa de falsos positius, així com en un 32% les colonoscòpies innecessàries, a més de detectar el 59% de les lesions precanceroses. RAID-CRC és la primera tecnologia no invasiva per a la detecció del càncer colorectal que està basada en la detecció d’una firma bacteriana específica a la mostra fecal. 

RAID-CRC, que compta amb el recolzament del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI) de Catalunya, són les sigles en anglès de 'Risk Assessment for Intestinal Disease - Colorectal Cancer' (en català, avaluació de riscos per a la malaltia intestinal - càncer colorectal). Aquesta eina permet la detecció primerenca i confiable del càncer colorectal.

El test tradicional FIT

Segons la investigadora i doctora en Farmacologia Mariona Serra, fundadora de GoodGut (l’empresa de biotecnologia que ha desenvolupat el RAID-CRC), el tradicional FIT presenta una "baixa sensibilitat" davant la lesió precancerosa, alhora que "sota valor predictiu positiu". 

"La sang no ha de ser un símptoma de càncer colorectal. Per això diem que es fan aquestes colonoscòpies innecessàries. A més, les colonoscòpies són una tècnica invasiva, amb un risc de complicacions greus d’un entre mil pacients, així com amb un elevat cost per a l’Estat", assegura Serra. Davant d’aquesta prova, RAID-CRC, que està basat en detectar una firma bacteriana en excrements, es presenta com una alternativa molt més eficaç que, a més, redueix les colonoscòpies.

Estudi clínic

L’Hospital Universitari Doctor Trueta (Girona), l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), el Consorci Hospitalari de Vic, l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Hospital Universitari de Bellvitge han realitzat un estudi clínic en què han participat 450 persones amb una simptomatologia compatible amb el càncer colorectal i a qui se’ls ha practicat el test RAID-CRC. "Els resultats d’aquest estudi mostren que RAID-CRC permet disminuir substancialment, fins i tot en un 61%, el nombre de falsos positius en la població simptomàtica de CCR i incrementar la sensibilitat de la lesió precancerosa", explica Serra. 

No obstant, per a la comercialització del RAID-CRC és necessària la validació clínica d’aquests resultats en una població de cribratge, és a dir, en els majors de 50 anys asimptomàtics. En aquest marc, GoodGut està realitzant una validació clínica en una població de cribratge a Alemanya amb el German Cancer Research Center (DKFZ). A aquests majors de 50 anys asimptomàtics se’ls envia una carta i se’ls proposa fer el test. Si donen positiu, llavors els fan una colonoscòpia.

"L’ús del RAID-CRC com a nova eina de cribratge podria representar un estalvi d’aproximadament un 32% de colonoscòpies, així com dels costos associats", assegura la investigadora. I afegeix que el RAID-CRC, a més de detectar també les fases avançades del càncer colorectal, és molt més barat que el test de sang oculta en excrements, ja que costa només 12 euros cada test.

Temes: +Salut