MEDI AMBIENT

La Generalitat i l'Ajuntament discrepen sobre la necessitat d'un estudi ambiental per activar un abocador a Rubí

«Se segueixen vulnerant interessos generals, com el de la protecció del medi ambient i la salut», diu el consistori

L'Ajuntament està estudiant les «actuacions a emprendre» que, aclareixen, «en tot cas, faran que s'exhaureixin totes les vies administratives i judicials»

La Generalitat i l'Ajuntament discrepen sobre la necessitat d'un estudi ambiental per activar un abocador a Rubí

ANNA MAS

Es llegeix en minuts

El Periódico

L’Ajuntament de Rubí ha analitzat l’autorització ambiental a Arrins, empresa filial del Grup Sánchez, en relació amb l’activitat de dipòsit controlat de residus no perillosos a Can Balasc, emesa per la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGCA) de la Generalitat de Catalunya, així com les respostes que l’organisme fa respecte a les al·legacions presentades

La Generalitat, que ha donat llum verda al pla, no considera necessari l’estudi d’impacte ambiental ja que el projecte, datat del 1994, ja disposa de llicència d’obertura (atorgada el 2012), motiu pel qual considera que l’activitat es podria iniciar només amb l’autorització atorgada. 

El consistori, per la seva banda, considera que «la resolució emesa no s’ajusta a dret i que es continuen vulnerant interessos generals, com el de la protecció del medi ambient i la salut.» En conseqüència, expliquen, estan estudiant les «actuacions a emprendre» que, aclareixen «en tot cas, portaran a exhaurir totes les vies administratives i judicials». 

Et pot interesar

El govern local es reafirma en les seves consideracions, com la necessitat de proporcionar un estudi d’impacte ambiental, motiu pel qual es va denegar el projecte d’actuacions específiques a sòl no urbanitzable de Can Balasc, i creu que les respostes a les al·legacions «no aporten noves raons per renunciar a aquesta exigència, per la qual cosa no canvia la seva posició». 

Més notícies de Rubí en l’edició local d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA