On Catalunya

El 2022

Competència detecta irregularitats en l’adjudicació dels xiringuitos de la platja de Barcelona

L’ACCO considera que s’ha infringit la llei de contractes públics al permetre que dues empreses vinculades entre elles presentessin ofertes per poder operar

A1-155727673.JPG

A1-155727673.JPG / ALVARO MONGE (EPC)

6
Es llegeix en minuts
Patricia Castán
Patricia Castán

Periodista

ver +
J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en judicials

Ubicada/t a Barcelona

ver +

L’Agència Catalana de la Competència (ACCO) ha detectat que s’ha produït una infracció de la llei de contractes públics que l’últim concurs d’adjudicació per part de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins dels xiringuitos de les platges de Barcelona per a aquest any i el 2023, tot i que és prorrogable per a dues temporades més. En concret i arran de la queixa presentada per una de les empreses que es van presentar a la licitació, s’ha comprovat que dues empreses, Anish Rme i Be-Rayan, gestionades una per un home i l’altra per la seva dona, van entregar ofertes per aconseguir l’explotació dels locals quan, segons el dictamen a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, són mercantils que estan estretament vinculades i poden considerar-se «una única unitat econòmica de decisió». Aquest cas també ha arribat a la justícia arran d’un recurs contenciós administratiu. La primera empresa, precisament, és la que està en el centre de la investigació de la jutge de Barcelona María Antonia Coscollola sobre el presumpte tracte a favor per part de l’Institut en la gestió de les concessions i obre d’un dels xiringuitos de la platja de Nova Icària, tal com va informar dijous aquest diari. En el procés judicial obert arran d’una denúncia del Gremi de Restauració de Barcelona no va dirigit, d’inici, contra aquesta mercantil, sinó contra el gerent d’aquest organisme municipal, Francesc Jiménez Gusí. Els partits de l’oposició i el sector van clamar ahir que el consistori doni explicacions i canviï el model de gestió.

Fonts d’Anis Rme neguen a aquest diari haver rebut qualsevol tracte de favor. Admeten el vincle matrimonial, que no van considerar que fos una infracció a l’«estar casats en règim de separació de béns i tenir cada un la seva empresa», al·leguen. Apunten també que altres operadors diversifiquen la seva estructura empresarial amb la mateixa finalitat d’incloure el màxim de concessions, tot i que aquest punt no ha sigut denunciat per ningú ni demostrat amb proves documentals de moment. Cal recordar que el sistema de licitacions que acaba decidint l’atorgament dels negocis assoleix xifres astronòmiques (l’operador afectat abona 834.000 euros per temporada), de manera que és freqüent optar per diversos emplaçaments i en funció dels que es ‘guanyin’ quedar-se amb uns o d’altres, ja que no totes les platges tenen la mateixa afluència.

L’informe de l’ACCO afegeix més sospites sobre les presumptes irregularitats en el repartiment de l’explotació dels xiringuitos a la costa barcelonina denunciades pel sector, que ja va avançar aquest diari a l’estiu. Un «error» en la presentació d’una de les ofertes en l’últim concurs de licitació va disparar les alarmes.

L’organisme de la competència ha comprovat que dues de les empreses que van participar estan vinculades i, malgrat això, a una d’elles se li va adjudicar la gestió de sis locals (després va renunciar a dos), quan hauria d’haver sigut expulsada de tots els concursos. Per això l’agència estima que «existeixen indicis plausibles» que s’hauria produït una infracció de la llei que regula la contractació pública, en el sentit que cada companyia licitadora no podrà presentar més d’una proposició. Aquesta normativa afirma que si no es compleix aquesta regla «donarà lloc a la no-admissió a totes les propostes» per ella subscrites. Segons competència, no es va complir aquest precepte, també inclòs al plec de condicions d’aquest concurs.

Estrets vincles

Que les dues empreses tenen relació entre elles (comparteixen directius, domicili i també representant) es va descobrir quan en l’obertura de les ofertes econòmiques es va detectar que al sobre presentat per Anish Rme es trobava la de Be-Rayan. Aquesta situació va provocar que en aquell mateix moment, els funcionaris decidissin excloure la proposta d’Anish, però la va guanyar l’altra mercantil: Be-Rayan. A les dues societats, segons fonts del sector de la restauració, se li van adjudicar en total de cinc xiringuitos, tot i que, a l’hora de formalitzar els tràmits administratius, només es van presentar a dos. Els plecs del concurs detallen que en aquests casos no es passa al següent de la llista i s’ha de convocar una nova licitació.

El Gremi de Restauració de Barcelona i un operador afectat es van interessar llavors per l’expedient i van presentar diversos escrits, alhora que van interpel·lar a Parcs i Jardins a l’excloure les ofertes presentades tant per les esmentades empreses que, al seu entendre, es recull als plecs quan un licitador incompleix les bases. En aquest cas, les ofertes s’exclouen i és com si mai s’haguessin presentat i, per tant, els xiringuitos en qüestió passarien a la següent empresa de la llista. Segons l’entitat gremial, els següents de la llista són operadors que formen part del gremi, «cosa que incrementaria la representativitat i reforçaria» el seu paper d’interlocutor amb l’Ajuntament de Barcelona, cosa que «no interessa» al consistori. L’informe de l’ACCO ha sigut remès a l’autoritat municipal.

En aquest dictamen, l’organisme de la competència afirma que Anish Rme i Be-Rayan «han coincidit com a licitadors en tots els lots o autoritzacions als quals han optat» i, en concret, en nou d’aquests. En alguns, van quedar en primera i segona posició. Però hi ha dades rellevants de la connexió entre les dues empreses. Un d’aquests indicis és que l’administrador d’Anish Rme va presentar la documentació de les dues societats en el Registre d’Ecologia Urbana, però alhora es «constaten coincidències en determinats elements físics» en aquests papers, en els quals, a més, es fa constar la mateixa adreça postal i número de telèfon. ACCO també revela indicis d’una «vinculació efectiva» pel que fa a directius d’aquestes companyies.

Independència i autonomia

Notícies relacionades

L’ACCO destaca que les ofertes presentades per les dues empreses «no responen als criteris d’independència i autonomia que s’exigeix en qualsevol procediment públic de selecció competitiu en el qual es presenten una pluralitat d’operadors». A l’entendre d’aquesta organització, aquesta circumstància «comporta una afectació de les condicions de competència» i una «alteració injustificada dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, igualtat de tracte i no discriminació i salvaguarda de la lliure competència, tots ells principis nuclears de qualsevol procediment públic de selecció competitiu».

El dictamen remarca que la «salvaguarda de la lliure competència en l’entorn de la contractació pública és d’indubtable importància». És un «principi inspirador juntament amb les restes de principis: llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte», indica. L’objectiu, al·lega, és «garantir el bon ús de recursos públics» i de les mateixes empreses que es presenten als concursos. I insisteix que qualsevol «restricció» distorsiona el mercat i «perjudica l’usuari dels serveis» adjudicats. En el cas dels xiringuitos, precisa, la intenció és evitar que «un mateix operador gestioni diversos» locals en una mateixa ubicació  i pugui explotar «en detriment del consumidor aquesta posició». L’ACCO s’ha posat a disposició de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins per col·laborar en «el disseny de futurs processos de licitació».