Editorial

Barcelona i el futur tecnològic

Mentre en els tres primers trimestres del 2020 es van destruir 150.000 llocs de treball a Catalunya,el sector en va crear 14.000

Es llegeix en minuts

El Periódico

La irrupció de la pandèmia ha afectat negativament molts sectors econòmics, però també ha fet més visible l’emergència de perfils professionals i de vetes de mercat que la nova normalitat establirà com a prioritaris. No només individualment, sinó també en el posicionament al qual una ciutat com Barcelona ha d’aspirar en el panorama internacional. A l’últim informe presentat per l’Ajuntament de Barcelona es posa èmfasi en l’enfortiment del teletreball, amb un 59% de les persones ocupades que han exercit la seva tasca a distància. Això significa, entre altres factors, una implantació d’una nova cultura laboral que ja s’entreveia, però que ara adquireix caires d’autèntica revolució, amb un auge inusitat i amb el que això comporta d’aprofundiment en un aspecte de la realitat empresarial que ja es percep en altres informes, en aquest cas de la plataforma publicoprivada Barcelona Digital Talent, en els quals es deixa constància del creixement de la demanda (quatre vegades superior a l’oferta) de perfils vinculats a la tecnologia, la informàtica i les comunicacions

Hi ha dades que són extremament aclaridores en aquest sentit. Mentre que al conjunt de Catalunya els tres primers trimestres del 2020 es van destruir 150.000 llocs de treball, el sector tecnològic en va crear 14.000, una demanda que va en augment, relacionada amb les empreses ‘start-ups’, multinacionals i centres logístics, d’activitats de consultoria, creació de webs i aplicacions de mòbil, anàlisi de dades i ciberseguretat i desenvolupament d’intel·ligència artificial i de la internet de les coses, sense deixar de banda les no tecnològiques que reclamen experts en processos de digitalització. 

Barcelona és un dels ‘hubs’ tecnològics més importants d’Europa, el més destacat del sud i un dels vuit primers del continent, però alhora ha de fer front, per consolidar aquesta posició i posar-se al nivell de les ciutats que són pols més rellevants, al dèficit de professionals. Uns 10.000 llocs de treball es queden sense cobrir l’any i aquesta circumstància, la falta de professionals qualificats, fa perdre oportunitats que podrien afectar el futur immediat de la capital, amb una possible erosió de la competitivitat i d’atractiu per a les inversions. Captar talent internacional i promoure la formació al mateix país, des de l’educació primària i, en especial, generant interès entre l’alumnat femení, per superar el notable dèficit de dones en aquest camp, són les dues línies que es marca el programa Talent Digital de la Fundació Mobile World Capital per superar la falta de perfils i per incentivar, en la perspectiva de 10 anys, el perfil tecnològic que ha de marcar bona part del futur econòmic de la ciutat. 

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

En aquests moments de crisi no només es tracta d’aprofundir en una alternativa que serà la que ha de generar més oportunitats laborals, centrades en el món digital, sinó també la que permetrà que Barcelona es constitueixi com un referent de primer nivell i contribuirà a la diversificació de les activitats generadores de riquesa, centrades ara com ara en el sector serveis. 

Alhora, atenent a les dades de l’anàlisi sobre la fractura digital (relacionada amb l’educació ‘online’ i dramàticament visible en les famílies de renda baixa), l’Administració ha de procurar que les distàncies s’escurcin, i que Barcelona es converteixi alhora en punta de llança tecnològica i en model d’equitat social.