30 maig 2020

Anar al contingut

EL FUTUR DE L'AUTOMOCIÓ

La factura del cotxe elèctric

La indústria de l'automòbil s'enfrontarà a una reducció de llocs de treball que pot arribar a l'11%

El 75% de les pimes catalanes del sector podrien desaparèixer en deu anys si no es transformen

Xavier Pérez

La factura del cotxe elèctric

Electrificar-se o morir. I mai millor dit. Estem entrant en una nova era industrial en el sector de l’automòbil que estarà marcada per dos aspectes: la connectivitat i l’electrificació. El primer apareix com una oportunitat per als disruptors que s’endinsen en un terreny fins ara reservat al ‘lobby’ del motor, que obligarà els grans fabricants a associar-se amb companyies externes per mantenir el nivell tecnològic dels seus productes. El segon, el de l’electrificació, apareix més com una amenaça malgrat presentar-se única solució per reduir els nivells d’emissions i complir l’establert al Tractat de París (0 emissions de CO2 el 2050). 

La realitat és que l’arribada del cotxe elèctric suposarà un canvi radical en els processos de producció, en els hàbits de compra  i, sobretot, en la rendibilitat d’un dels motors socials dels països que tenen en l’automòbil una de les seves principals fonts d’ingressos.

L’equació  és molt simple, i cap dels grans dirigents del sector s’amaga del resultat. Luca de Meo, president de Seat, ha afirmat en més d’una ocasió que “un cotxe elèctric té entre el 30 i el 40% menys de peces que un de convencional, i això suposa un 25% menys d’hores de feina”. La primera conseqüència hauria de ser que com menys hores, menys mà d’obra necessària, una cosa que no només afectarà les fàbriques sinó que la dalla afectarà també els proveïdors de components. Com menys complexitat mecànica, més impacte laboral.

Un sector estratègic

Europa el sector representa actualment l’11% dels llocs de treball (13,3 milions de persones) i a Espanya el 9% de la població activa depèn de l’automòbil. Amb 17 plantes productores al nostre país, l’entrada en escena del cotxe elèctric pot significar una retallada d’entre l’11 i el 18% dels llocs de treball, a més de suposar un descens de tres punts del PIB (que actualment representa prop de l’11%). En els pròxims anys les decisions industrials seran clau. Des del CIAC  (Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya) s’alerta que, d’aquí al 2030, el 75% de les empreses catalanes dedicades al sector podrien acabar desapareixent si no afronten una transformació profunda de les seves estratègies industrials.

Fàbrica de Seat a Martorell. / SEAT

Segons reconeix el secretari general d’ACEA (l’associació de fabricants d’automòbils europeus), Erik Jonnaert, “els fabricants volen moure’s com més ràpid millor cap a vehicles de zero emissions, no obstant, abans s’haurà de transformar tota la cadena automotriu a un ritme manejable, protegint l’ocupació i la viabilitat a llarg termini del sector”. Una cosa que pot no succeir en tots els països per igual i l’impuls forçat cap al cotxe elèctric afectarà desproporcionadament els llocs de treball del sector. A Alemanya, el Grup Volkswagen ja ha anunciat tres mil baixes laborals vinculades a l’electrificació per adaptar-se a les noves normatives mediambientals.

Un dels punts més polèmics de l’actual legislatura del Govern espanyol ha sigut el pla de transició energètica. La intenció de prohibir la venda de vehicles amb motor de combustió el 2040 per adaptar-se a les normatives europees de futur va provocar, no només el desconcert dels usuaris, sinó la reacció dels fabricants. «El 2040 és difícil saber el que passarà, però si entenem que les emissions han de baixar a 95 grams el 2021, a 82 grams el 2025 i a 59 grams el 2030, això significa que en deu anys una de les indústries més importants del planeta haurà de transformar-se totalment», admet Luca De Meo

Les inversions per emprendre un repte semblant i adaptar-se al cotxe elèctric suposarien la necessitat de crear a Europa unes 40 fàbriques de bateries, la qual cosa suposaria inversions de més de 140.000 milions d’euros. El principal problema actual és que la producció de bateries està en mans de xinesos i coreans, per la qual cosa el cost de logística és enorme per a les empreses.

Menys facturació en tallers

Un altre aspecte en què l’arribada del cotxe elèctric tindrà un impacte negatiu serà el dels tallers de reparació. La ja esmentada reducció de peces, suposa una reducció del manteniment. A Espanya s’estima que un 38% de la facturació dels tallers desapareixerà d’aquí al 2050 si s’electrifica tot el parc segons un informe de la consultora Solera. La facturació actual dels tallers espanyols és de 13.639 milions d’euros anuals que, amb l’arribada del cotxe elèctric baixaria fins a 8.472 milions ja que el vehicle amb bateries no porta oli, bugies, corretja de distribució, injectors, filtres ni escapaments. Només s’ha de mirar per la bateria el preu de la qual s’acosta als 11.000 euros i es canvia cada deu anys.

Formació professional per a tallers mecànics / EL PERIÓDICO

A la factura del cotxe elèctric també s’haurà de portar a col·lació el cost directe sobre la producció d’electricitat per recarregar el parc. En països com Espanya és de 162 grams per quilowatt/hora, amb només el 40% procedent d’energies renovables.  Per recarregar tot el parc elèctric a Espanya (amb 28 milions de cotxes) si fossin elèctrics es necessitaria un augment del 22% de generació energètica.

I per tancar el cercle, un altre tema a considerar serà el del reciclatge de les bateries. Tot i que es destinin a una segona i una tercera vida després dels mil cicles de recàrrega que s’estipulen als cotxes elèctrics, la destrucció de la bateria sembla complexa i molt cara. En deu anys s’estima que hi haurà uns 100.000 tones de bateries pendents de reciclar