03 juny 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

INICIATIVA MUNICIPAL

Barcelona detecta 358 vivendes de protecció oficial buides o llogades a preu de mercat

La inspecció i el control han permès recuperar 17 pisos per al lloguer assequible

El Periódico

Barcelona detecta 358 vivendes de protecció oficial buides o llogades a preu de mercat

A Barcelona hi ha 16.000 vivendes de protecció oficial que encara mantenen aquesta qualificació. 

En l’últim any i mig s’han detectat 358 pisos de promocions públiques de venda que no estarien ocupats per les persones beneficiàries. El frau més habitual és que la vivenda estigui buida o llogada a preu de mercat. 

La inspecció i el control han permès recuperar disset d’aquestes vivendes per al lloguer assequible.

Pla d’inspeccions

El desembre del 2017 l’Ajuntament va posar en marxa el Pla d’inspeccions de vivendes de protecció oficial per investigar i sancionar les persones propietàries que no utilitzen la vivenda de protecció oficial com a residència habitual i permanent o que l’han llogat sense demanar autorització, amb l’objectiu de garantir la funció social d’aquests pisos.

Igual que la competència de vivenda, la capacitat d’inspeccionar el mal ús del parc públic protegit correspon a la Generalitat de Catalunya; no obstant, el Consistori va sol·licitar a la Generalitat la llista de vivendes protegides de la ciutat i la competència per investigar-les i sancionar-les.

Rebaixa de sancions a canvi d’un lloguer assequible

La inspecció s’ha centrat en els pisos que perden la qualificació en els pròxims anys. 

Fins al moment s’han inspeccionat 2.679 vivendes, en 358 de les quals s’ha detectat un mal ús, perquè estan buides o perquè estan llogades sense autorització i per sobre del preu establert.

En total, s’han iniciat 60 expedients sancionadors, que es troben en fase de tramitació. Ara com ara s’han cobrat fins a dotze multes, d’entre 4.000 i 45.000 euros, per mal ús de la vivenda protegida.

Com que es tracta d’una infracció molt greu, les sancions que preveu la llei del dret a la vivenda poden oscil·lar entre els 90.000 i els 900.000 euros. L’import de la sanció es redueix si les persones propietàries tornen a donar un bon ús a la vivenda, com incloure-la a la borsa de lloguer assequible o llogar-la al preu que fixa la llei.

Per tant, la inspecció ha permès incorporar 6 pisos a la borsa de vivenda assequible de lloguer de la ciutat, i 11 pisos que ja estaven llogats passaran a tenir un preu protegit per la llei. 

Les vivendes es troben als barris de la Barceloneta, el Clot, Poble-sec i Vallbona, entre d’altres.

El Consistori reclama a la Generalitat que és necessari protegir de forma permanent l’escàs parc públic de vivenda de la ciutat per evitar que aquests pisos perdin la protecció i es puguin vendre a un preu molt superior que van pagar les persones adjudicatàries.