04 juny 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

Construcció

Patrocina:

Aturades dues obres de rehabilitació de finques de fons inversors

Es tracta d'un edifici al districte de Sants-Montjuïc i un altre al barri del Clot

El Periódico

Aturades dues obres de rehabilitació de finques de fons inversors

L'Ajuntament de Barcelona ha aturat en els últims dies obres en dos edificis de la ciutat després de detectar que en els dos casos els promotors dels projectes (fons d'inversions i societats immobiliàries) van fer reformes integrals sense tramitar la corresponent llicència d'obres, és a dir, tramitant només permisos com si fossin obres menors, els anomenats comunicats. A més de vulnerar, en un dels casos, els drets d'un inquilí.

“Hem d'actuar amb la màxima duresa, estem totalment en contra d'aquestes intervencions abusives i il·legals dels fons d'inversions i les societats immobiliàries que actuen a la ciutat sense escrúpols i sense tenir en compte què és el que marquen les lleis”, ha assegurat el regidor de Vivenda, Josep Maria Montaner. “No acceptarem aquest joc brut de saltar-se les normes. S'han de respectar els barris, els drets de les persones, i s'ha de respectar la legislació”, ha afegit Montaner.

Al districte de Sants-Montjuïc

El primer dels casos el va detectar el districte de Sants-Montjuïc, que va notificar la suspensió immediata de les obres que Vertice Nedax, SL, vinculat al fons d'inversió Norvet, SL, estava desenvolupant al carrer de Murillo, 12, al barri del Poble-sec. El promotor havia tramitat una vintena de comunicats d'obres puntuals, mentre que el que en realitat estava fent era una rehabilitació integral de l'edifici.

Precintament al barri del Clot

El districte de Sant Martí va descobrir fa uns dies que la societat Sort Bwok, SL, propietària de l'edifici del carrer del Consell de Cent, 609, ha rehabilitat tot l'edifici sense la llicència pertinent i ha ampliat la seva volumetria, en una finca que, d'acord amb el planejament, no admet cap augment. Per aquest motiu, no només es van suspendre els treballs que encara s'estaven realitzant, sinó que, a més, es va precintar l'edifici, i s'iniciarà un procediment sancionador.

El precinte només es traurà quan la societat hagi regularitzat els tràmits i enderroqui tots els volums que s'han afegit.

Vulneració dels drets dels inquilins

A més de no haver sol·licitat la llicència d'obra major en la rehabilitació de la finca del carrer de Murillo, l'actuació del fons d'inversió Norvet i les empreses vinculades presenta una sèrie d'irregularitats que vulneren els drets dels inquilins:

1) A la finca del Poble-sec el promotor va incomplir l'obligació d'oferir un allotjament alternatiu a un inquilí, a qui se li acabava el contracte, durant les obres. A més, Norvet ha refusat totes les propostes de mediació per trobar una solució per a aquest inquilí, que viu amb dos fills menors d'edat, que li han fet arribar tant entitats veïnals com el mateix Ajuntament i ha sol·licitat el seu desnonament. L'Ajuntament ha sol·licitat formalment que retirin la petició.

2) En aquesta mateixa finca del Poble-sec, a un altre inquilí que té un contracte de renda antiga Norvet només li ha ofert un reallotjament en un local sense cèdula d'habitabilitat.

3) La del Poble-sec no és la primera irregularitat que ha comès Norvet per estalviar-se obligacions legals amb els inquilins. Al novembre ja es van haver d'aturar les obres de la finca del carrer d'Aragó, 477, per no haver tramitat la llicència pertinent.

4) L'Ajuntament és acusació popular en el cas instruït pel Jutjat número 31 de Barcelona, que investiga Norvet per haver contractat l'empresa Desokupa per portar a terme un desallotjament extrajudicial.

5) Finalment, s'ha iniciat un expedient sancionador, també a Norvet, per no haver abonat les taxes i els impostos pertinents en l'enderrocament de la finca del carrer del Poeta Cabanyes, 33.

Per evitar casos com aquests, s'han iniciat els tràmits per exigir als propietaris de finques una declaració responsable i un protocol de reallotjament com a requisit indispensable per començar una rehabilitació.