AUGMENT DELS TRIBUTS

El mataroní mitjà pagarà l'any que ve 47 euros més d'impostos respecte al 2019

La mesura anirà acompanyada d'un Pla de racionalització de la despesa de l'Ajuntament per garantir l'equilibri pressupostari i la prestació de serveis, en un escenari en el qual han disminuït ingressos per conceptes com l'ICIO o la plusvàlua

ajuntament-mataro

ajuntament-mataro

2
Es llegeix en minuts
El Periódico

El Govern municipal ha aprovat el decret d’avantprojecte de pressupost i modificació dels impostos, taxes i preus públics per al 2020, en el qual proposa un increment general dels tributs. L’aprovació definitiva es preveu en un altre Ple extraordinari a finals del mes de desembre.

L’increment proposat suposaria que una família tipus (que pagui IBI de vivenda, IBI d’una plaça d’aparcament, taxa de gual, taxa d’escombraries domiciliàries, impost de vehicles i taxa de cementiris), l’any que ve pagaria 801,79 € en concepte d’impostos municipals. És a dir, 47,63 € més respecte al 2019.

La proposta d’augment dels tributs està acompanyada d’un Pla de mesures de racionalització de la despesa per poder fer front a l’escenari pressupostari 2020-2023. 

I és que, segons apunta l’Ajuntament, a més de garantir la prestació de serveis i de donar resposta a les necessitats de la ciutat, caldrà afrontar la disminució en la previsió d’ingressos com l’ICIO o la plusvàlua, l’increment de la despesa de personal treballador de l’Ajuntament (pròxim als 2 milions d’euros) i la millora dels contractes de neteja i recollida, de la neteja d’edificis i del Mataró Bus.

Davant d’aquest marc pressupostari, el Govern proposarà als grups municipals un Pacte Fiscal 2020-2023 que permeti adequar els ingressos i les despeses corrents i que ajudi a implementar mesures permanents de sostenibilitat i eficiència financera i de racionalització en la prestació de serveis. 

També es vol constatar l’infrafinançament de les administracions locals i la càrrega addicional que suposa per a les arques municipals la falta de recursos procedents d’altres administracions per a polítiques de vivenda, guarderies o rehabilitacions de comunitats als barris amb dèficit estructural, entre d’altres.

Pròximament també es presentarà un nou Observatori de Ciutat sobre dades socioeconòmiques i fiscals que neix amb la voluntat de ser un altre instrument clau per prendre decisions de política pressupostària i fiscal. Contindrà dades bàsiques de renda personal i familiar disponible, producte interior brut i comparatives de fiscalitat respecte a altres municipis catalans de més de 50.000 habitants de la província de Barcelona.

Increment dels tributs

<strong>–Impost sobre béns immobles (IBI):</strong> incrementar el coeficient general en un 8%, per la qual cosa el tipus de gravamen passaria del 0,5202% al 0,5618%. Així doncs, el rebut mitjà residencial actual de 441,84 € passaria a 477,17 € (35,33 € més que aquest any). L’increment anual d’ingressos previstos amb aquest augment és de 2,2 M€.

Racionalització de la despesa

En paral·lel a la proposta de pujada generalitzada dels tributs, també s’ha creat un equip de treball per a l’elaboració, implantació i seguiment d’un Pla de mesures de racionalització en la prestació dels serveis de l’Ajuntament per al període 2020-2023. La previsió és que, abans que finalitzi l’any, es tingui llest el Pla i la proposta d’implantació.

Aquest equip està presidit pel primer tinent d’alcalde i regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, i constituït per personal tècnic i de recolzament administratiu.

El calendari

Els grups municipals poden presentar suggeriments a l’avantprojecte fins al 9 d’octubre. A partir d’aquí, es preveu fer l’aprovació inicial en un Ple extraordinari el 24 d’octubre.

Notícies relacionades

L’aprovació definitiva es preveu en un altre Ple extraordinari a finals de desembre perquè les noves ordenances, taxes i preus públics entrin en vigor l’1 de gener del 2020. En aquesta mateixa sessió està previst que s’aprovi inicialment el Pressupost per al 2020.

Més notícies de Mataró

Temes:

Impostos IBI