El debate

¿Quin és el record més important que tens d'aquests dos anys de pandèmia? Explica'ns-ho